thumb_polaznici_j_2011Dvadeset dječaka i djevojčica u dobi od 7 do 12 godina uspješno je završilo tečaj škole jedrenja. U 10 tjedana stekli su osnovno znanje o jedrenju u klasi optimist, vjetrovima, vezivanju užadi i ostalim pomorskim vještinama.
Kako smo već naveli, bio je to njihov prvi susret s ovim sportom, upoznavanje s jedrenjem gdje su mogli sami procijeniti vole li oni to ili ne.

Svi koji su ovdje pronašli sebe i ugodno druženje sa vjetrom, morem i vršnjacima ostaju i dalje na svakodnevnim treninzima.
Večeras su diplome za uspješno položen tečaj škole jedrenja primili:
Bakula Luka,
Bauk Karlo, Bućan Tonka, Caktaš Luka, Crnogorac Toni, Čizmić Špiro, Diatlovska/Zaikin Stefani, Jabuka Andrej Bartul, Jakšić Mia, Kanjer Karla, Kargotić Pjero, Kliškinić Nina, Kusanović Lovre, Laličić Lovre, Matijašević Matea, Matošić Luka, Miloš Marin, Pejković Roko, Podrug Irena i Šeparović Toni.

Svim polaznicima kao i njihovom treneru Goranu Orlovu čestitamo na uspjehu.