• Kalenda regata 2023

Štovani jedriličari

da bi se mogli prijaviti na Višku regatu morate se prvo registrirati na našu web stranicu. Pri tom je važno da imate valjani email kojeg ćete potvrditi klikom na link kojeg ćemo vam poslati na email adresu koju unesete u obrazac za registraciju. Korisnik moze prijaviti samo jedan brod. Ako zelite prijaviti drugi brod potrebno je registrirati drugog korisnika.

Registracija novih korisnika

Postojeći korisnici mogu se logirati u login obrazac (form) s desne strane kako bi pristupili svojim podacima prijave
Ukoliko ste se već registrirali na na našoj stranici za prethodnu regatu (npr Komišku ili Mrdujsku regatu)  samo se logirajte s vašim korisničkim imenom i lozinkom

Dear sailors

to be able to complete entry form for Viska regatta you need to complete registration on our web page. It is important that you enter valid email address so you can confirm it later in message that will be sent to your email address. User may enter only one boat

New users registration

Current users may login in the login form in right column to be able to edit their entry form data.