J.K. “LABUD” - Split

“LABUD CLASSIC” &  „LABUD VINTAGE“

Split - Bobovišća - Split

17. - 18. rujna 2022. godine

UPUTE ZA JEDRENJE

 

 • PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA:

Priopćenja natjecateljima objavljivat će se na web stranici i/ili facebook stranici kluba, te usmenim putem na brodu RO u Bobovišću. Svi natjecatelji dužni su se obavještavati  putem ovog priopćenja.

 • IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE:

Bilo koja izmjena u uputama za jedrenje, ili izmjena rasporeda jedrenja objavit će se na službenoj oglasnoj ploči. U slučaju potrebe RO može ovakve obavijesti distribuirati i na radnom kanalu RO ili pak  usmenim putem.

 • PROGRAM JEDRENJA:

Jedrit će se u dvije etape koristeći  “OPEN” sustav razvrstavanja prema dužini preko svega LOA.

 • RASPORED JEDRENJA:

- PRVA ETAPA jedrit će se na relaciji Split - Bobovišća (9,5 NM). Zajednički start za sve skupine jedrilice uslijedit će u subotu 17. rujna 2022. godine u 12:00 sati.

- DRUGA ETAPA jedrit će se na relaciji Bobovišća - Split (9,5NM).  Zajednički start za sve jedrilice uslijedit će u nedjelju 18. rujna 2022. godine u 11:00 sati.

 • LINIJA STARTA I CILJA:

- Start prve etape će biti postavljen ispred poluotoka Sustjepan zapadno od izlaza iz luke Split između dviju plutajućih oznaka. Signali će se davati s broda RO koji će biti postavljen u blizini desne oznake starta.

- Cilj prve etape u Bobovišću biti će postavljen na samom ulazu u zaljev. Predstavljat će ga  plutajuća oznaka i plava zastava na brodu RO.

- Start druge etape biti će postavljen izvan zaljeva Bobovišća između narančaste zastave na brodu RO i plutajuće oznake.

- Linija cilja druge etape bit će između signalnog jarbola marine “ACI” i zelenog svjetionika na istočnom lukobranu - ulaz u luku Split.

 • POMOĆNI START:

U slučaju neadekvatnih uvijeta za start, RO može pozvati krstaše na liniju pomoćnog starta koju će postaviti u akvatoriju Bračkog kanala prema svom nahođenju. Linija starta biti će između koplja s istaknutom narančastom zastavom na brodu RO i plutajuće oznake..

 • SIGNALI STARTA I CILJA:

UPOZORENJE: Na pet (5) minuta prije starta istaknut će se zastava J.K. “Labud” uz jedan (1) zvučni signal. Pogonski motor i generatori moraju biti ugašen najkasnije do trenutka isticanaj signala pripreme.

PRIPREMA: Na četiri (4) minute prije starta podići će se zastava, “Z” (MSK) uz jedan (1) zvučni signal. Zastava “Z” (MSK) spustit će se jednu minutu prije starta uz jedan dugi zvučni signal.

START: Signalizira se spuštanjem zastave upozorenja uz jedan (1) zvučni signal.

CILJ: Prolaz krstaša kroz cilj signalizirat će se zvučnim signalom.

KAZNE NA STARTU - (preuranjeni start):

Primjenjivat će se pravilo 30.2. RRS (“Z” zastava MSK).

 • OGRANIČENJE VREMENA:

Raspoloživo vrijeme jedrenja obiju etapa je ograničeno do 18:00 sati.

 • SUSTAV BODOVANJA:

Primijenit će se sustav niskih bodova prema dodatku A RP-a modificiran kako slijedi:

Izjednačenost u ukupnim bodovima opisano pravilu A8.2 riješit će se u korist jedrilice koja ima kraće ukupno jedreno vrijeme (zbroj jedrenog vremena obiju etapa).

 • RADIO VEZA:

Radni kanal RO je VHF 77. VHF radiouređaj na krstašima sudionicima mora biti uključen za vrijeme trajanja regate na radnom kanalu RO. U slučaju odustajanja ili havarije posade su odmah dužne o tome obavijestiti RO.

 • PROSVJEDI:

Pismeni prosvjedi će se primati nakon završetka druge etape u kancelariji JK Labud najkasnije do  19:00 sati.  Posada krstaša koja ima namjeru prosvjedovati, mora odmah po ulasku u cilj putem VHF stanice ili pak dovikom obavijestiti RO o broju na jedru prosvjedovanog krstaša. Ovo nadopunjuje  RP 61.1 (a) . Priopćenja o prosvjedima objavit će se usmenim putem, obavještavajući natjecatelje gdje i kada je saslušanje u kojima su oni stranke u prosvjedu ili svjedoci.

 • ODGOVORNOST:

Svaki krstaš i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik ili njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama. Organizator otklanja svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, krstaša, ili trećih osoba prije za vrijeme i poslje regate. U okviru prijave za Regatu jedriličari potpisuju Izjavu o poštivanju Regatnih pravila, svih ostalih Pravila, oglasa i uputa koje se primjenjuju na ovoj Regati.

U Splitu, 12. rujna 2022.                                                        REGATNI ODBOR