MRDUJA OPTIMIST KUP – MEMORIJAL BORIS VUJNOVIĆ

KVALIFIKACIJSKA REGATA – REGIJA JUG

23 - 25. RUJNA 2022.

 

OGLAS REGATE

1. ORGANIZATOR

JK LABUD

Uvala baluni 9, 21000 SPLIT

Tel/fax +385 21 398 583,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – www.jklabud.hr

2. PRAVILA

Regatna pravila WS RRS 2021-2024.

Pravila klase, oglas regate i upute za regatu.

Poštivanje Koronavirus (SARS-CoV-2) I COVID-19 bolesti.

3. REKLAMIRANJE

Svi natecatelji moraju isticati reklamu određenu od organizatora.

4. PRAVO SUDJELOVANJA

Imaju jedriličari verificirani kod svojih nacionalnih saveza rođeni 2007. godine i mlađi.

Jedrilice moraju biti u skladu sa svojim pravilima klase.
Svi natjecatelji dužni su se upoznati s mjerama i preporukama koje je propisao HJS i HZJZ vezano uz sprječavanje širenja COVID - 19 infekcije, te su se istih dužni pridržavati.

5. PRIJAVE I STARTNINA

Pred prijave se vrše isključivo on-line preko http://www.jklabud.hr/mrduja-optimist-kup

najkasnije do 21. rujna 2022. godine u 24.00h.

Prijave je potrebno osobno potvrditi (registrirati se) u Regatnom uredu 22.09.2022. od 17.00 do

19.00h ili 23.09.2022. od 9.00-09.30h.

Startnina se može uplatiti isključivo bankovnim transferom na žiro račun J.K. Labud (OTP banka) broj HR7524070001100579424.

Startnina za jedriličara iznosi 100,00 kuna.

Svi natjecatelji trebaju imati na moru pratnju službenog trenera što se dokazuje prijavom u kojoj je navedeno njegovo ime i prezime te njegovi kontakt podaci.

U slučaju nepristigle pred prijave do 21. rujna 2022 godine u 24.00 h, prijava jedriličara može biti prihvaćena isključivo uz pismeni zahtjev kojeg odobrava R.O.

6. UPUTE ZA REGATU

Upute za regatu će biti na raspolaganju u Regatnom uredu za vrijeme prijava.

7. PROGRAM JEDRENJA

Predviđeno je 9 jedrenja uz moguću podjelu na grupe ako se prijavi veći broj natjecatelja.

Start prvog jedrenja je u petak 23.rujna 2022. u 12.00 h

Dnevno se mogu jedriti najviše 3 jedrenja.

8. NAGRADE

Nagraditi će se prve tri djevojčice do 12 godina, prva tri dječaka do 12 godina, prva tri dječaka ukupno, prve tri djevojčice ukupno i ukupni pobjednik.

Organizator zadržava pravo proširenja popisa nagrada.

9. ODGOVORNOST

Svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost. Organizator, Regatni odbor i sva ostala tijela organizacije regate ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za gubitak, štetu ili ozljedu ljudi i opreme na kopnu ili na moru.

Pravo i odgovornost svakog trenera i jedriličara/ke je odlučiti se isploviti, startati, nastaviti jedriti ili povući se iz regate.

Organizator, 07.rujna 2022.