• Mrduja Festival Jedrenja
  • Viška regata
  • MRDUJA OPTIMIST KUP – MEMORIJAL BORIS VUJNOVIĆ
Pod opširnije donosimo kriterij za stjecanje bonifikacije vezarina za članove JK Labud donesenog na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2005. godine. opširnije