• Mrduja Festival Jedrenja
  • Viška regata
  • MRDUJA OPTIMIST KUP – MEMORIJAL BORIS VUJNOVIĆ

Od 1. lipnja JK Labud krenio je s novom web stranicom i novim dizajnom koji omogučava lakše objavljivanje vijesti u svrhu poboljšavanja kvalitete rada stranica.

Stara stranica i stare vijestio još uvijek su dostupne na sljedećem linku.