VIŠKA REGATA – POPIS OPREME ZA PREGLED

 

1.    

Ručna kaljužna pumpa.

2.    

Dva čvrsta vedra.

3.    

Kompas.

4.    

Pričuvne žarulje za navigacijska svjetla.

5.    

Prečka čiji prednji porub iznosi najviše 60% ukupne dužine prednjeg leta,  te glavno jedro koje  se može efikasno skratiti tako da se njegov prednji porub smanji za  40% ,  ili olujna prečka i jedro.

Ovo vrijedi i za jedrilice ORC Club razreda koje sukladno pravilima navedenim Oglasom regate smiju imati samo jedno glavno jedro na stanju.

6.    

Alat prema priloženom spisku: 

            6.1. Kombinirana kliješta

            6.2. Izvijač

            6.3. Čekić

            6.4. Pila za metal

            6.5. Kliješta za odrezivanje pripona

            6.6. Komplet okastih ključeva prilagođen pogonskom motoru

7.    

Gorivo za pogonski motor (minimum 3 sata rada motora po etapi).

8.    

Navigacijske karte za plovidbu do Otoka Visa, šestar i dva navigacijska   trokuta.

9.    

VHF pomorska radio stanica s uredno izdanom dozvolom.

10.                      

Protupožarni aparat s važećim atestom.

11.                      

Sidro, sidreni lanac i konopi  primjerenih dimenzija definirani pravilnikom za brodice i jahte.

12.                      

 Baterijska svjetiljka.

13.                      

Kutija prve pomoći prema pravilnikcima za brodice i jahte.

14.                      

Rudo za kormilarenje u nuždi.

15.                      

Pojasevi za spasavanje za sve osobe ukrcane na jedrilici.

16.                      

Potkova ili kolut za spašavanje opremljen s bar 30 m plivajućeg konopa postavljen na dohvat kormilaru i spreman za trenutnu upotrebu.

17.                      

Sigurnosni pojasevi – Trake opremljene sigurnosnim kukama za privezivanje posade.

18.                      

  Pirotehnički signali ne stariji od 3 godine (4buktinje i 2 signalne rakete).