32. KOMIŠKA REGATA

SPLIT – KOMIŽA – SPLIT

26. – 28. SVIBNJA 2023.

 

OGLAS ZA REGATU

OPEN/ORC

 

Regata će se jedriti u područjima Splitskog, Šoltanskog, Hvarskog, Viškog i Biševskog kanala te zaljeva Komiža.

Pozivamo sve zainteresirane s pravom sudjelovanja da se prijave na regatu pod uvjetima koji su propisani u ovom Oglasu za regatu.

Regatu organizira Jedriličarski klub "Labud" iz Splita u suradnji s „Društvom Višana i prijatelja otoka Visa“. Regata je u nadležnosti Hrvatskog Jedriličarskog Saveza.

 

[NP] uz pravilo znači da jedrilica ne smije prosvjedovati protiv druge jedrilice ako je ona prekršila to pravilo. Ovo mijenja RP 60.1(a).

[DP] uz pravilo znači da kazna za prekršaj pravila može, prosudbom odbora za prosvjede, biti manja od diskvalifikacije.

 

1. PRAVILA

1.1. Pravila jedriličarskih natjecanja 2021 – 2024 (RP);

1.2. ORC Club (ORC International) sustav razvrstavanja;

1.3. Posebni propisi sigurnosti za jednotrupce za regate kategorije 3 (u daljnjem tekstu WS OSR Monohull Cat.3.: https://d7qh6ksdplczd.cloudfront.net/sailing/wp-content/uploads/2022/02/16130828/OSR-Monohull-Category-3-Liferaft-Extract-22v2.pdf ) uz slijedeće izmjene:

3.04. Stabilitet: Potpisom prijave vlasnik/kormilar jamči da njegovo plovilo ima dovoljan stabilitet za nastup na ovoj regati. Ovako potpisana prijava vezana za stabilitet ne može biti predmet prosvjeda jedrilice na jedrilicu. Ovo mijenja RP 60.1(a);

3.19. Kreveti (Permanently instaled bunks). Neće se primjenjivati;

3.20. Kuhalo (Cooking facilities). Neće se primjenjivati;

3.21.1 Tankovi vode (Permanently installed delivery pump and water tank(s) ) Neće se primjenjivati;

3.23.1 (b) Bilge pumpa. Umjesto fiksne dovoljno je imati i ručnu bilge pumpu;

3.27. Navigacijska svjetla(Navigation lights). Dovoljno je da jedrilica ima navigacijska svjetla;

3.29. (Communications Equipment, GPS, Radar, AIS). Umjesto fiksni VHF s antenom na jarbolu i dodatnom antenom može i Fiksni VHF s antenom i ručni VHF ili dva ručna VHF-a;

4.07 a i b (searchlight i flashlight). Neće se primjenjivati;

4.13 (Depth, Speed and Distance Instruments). Neće se primjenjivati;

4.17 (Boat’s name) na pojasevima, kantama. Neće se primjenjivati;

5.01. (Life jacket). Dovoljno je imati prsluk za spašavanje za svakog člana posade sukladno plovidbenoj dozvoli;

5.02.(Safety Harness and Tethers). Dovoljno je imati Harnese za sve članove posade.

1.4. RP 51 Pomični balast, neće se primjenjivati za razred OPEN;

1.5. Bilo koja izmjena ovog Oglasa za regatu bit će objavljena na Službenoj mrežnoj oglasnoj ploči.

 

2. UPUTE ZA JEDRENJE

2.1. Upute za jedrenje bit će dostupne u digitalnom obliku na službenoj mrežnoj oglasnoj ploči na dan registracije a moći će se preuzeti i za vrijeme registracije.

2.2. Prema RP 90.2(c) usmene izmjene Uputa za jedrenje mogu se dati na moru i biti emitirane na radnom VHF kanalu regatnog odbora.

 

3. PRIOPĆENJA I KOMUNIKACIJA

3.1. Službena mrežna oglasna ploča nalazi se na https://www.jklabud.hr/ ;

3.2. [DP] Sve jedrilice moraju imati VHF radio sposoban za komunikaciju;

3.3. Za vrijeme natjecanja regatni odbor će natjecateljima davati obavijesti putem VHF radija. Radni kanal regatnog obora bit će na VHF kanalu 77;

3.4. [NP] Informacije mogu biti dostupne i preko Telegram Grupe (TG). Poveznica za pristup TG bit će objavljena na Službenoj mrežnoj oglasnoj ploči.

 

4. [DP] SIGURNOSNI PROPISI

Jedrilica koja se povuče iz jedrenja mora obavijestiti o tome Regatni odbor čim je prije moguće.

 

5. REKLAMIRANJE

Primjenjivat će se WS Kodeks reklamiranja. Natjecatelji i jedrilice mogu isticati reklame bez ograničenja. Organizator može zahtijevati postavljanje reklama, zastava i kamera na jedrilicama, bez troška natjecateljima, kao i uređaja za praćenje pozicija.

 

6. PRAVO SUDJELOVANJA

6.1. Jedrilice jednotrupci duži od 7,11 metara preko svega koji udovoljavaju posebnim propisima sigurnosti za jednotrupce za regate kategorije 3 bez splavi za spašavanje (ovime se ne mijenjaju propisi RH koji zahtijevaju splav na svim plovilima dužim od 12 m);

6.2. Jedrilice s ORC svjedodžbom razvrstanje iz 2023. godine;

6.3. Svi natjecatelji koji udovoljavaju World Sailing Kodeksu o pravu sudjelovanja;

6.4. Svi natjecatelji moraju biti verificirani pri svojim nacionalnim savezima;

6.5. Jedrilica mora imati odgovarajuće pomorsko osiguranje plovila valjano tijekom regate;

6.6. Za sve natjecatelje mlađe od 18 godina, prilikom registracije prije regate potrebno je priložiti pisanu suglasnost roditelja ili staratelja.

 

7. SKUPINE I RAZVRSTANJE

ORC:

7.1. Minimalni broj jedrilica u ORC razredu mora biti 10;

7.2. Namjera je RO-a nakon zaključenja prijava razvrstati jedrilice razreda ORC u 3 grupe pod uvjetom da u svakoj grupi ima minimalno 5 prijavljenih jedrilica.

7.3. Kriterij za razvrstanje po grupama u ORC razredu će biti CDL prema sljedećoj tablici:

 

Grupa A

16.5 ≥ CDL > 11.62

Grupa B

11.62 ≥ CDL > 9.8

Grupa C

9.8 ≥ CDL > 8.D

 

7.4. [NP] RO će u slučaju da u nekoj grupi bude manje od 5 prijavljenih jedrilica iste razvrstati u prvu sljedeću višu ili nižu grupu uzimajući u obzir CDL. Ovo ne može biti temelj za zahtjev za ispravak.

OPEN:

7.5. Namjera je RO-a nakon zaključenja prijava razvrstati jedrilice razreda OPEN u 11 grupa pod uvjetom da u svakoj grupi ima minimalno 5 prijavljenih jedrilica.

7.6. Kriterij za razvrstanje po grupama u OPEN razredu će biti LOA prema sljedećoj tablici:

LOA [m]

GRUPA

Preko 24,01

1

Od 19,01 do 24,00

2

Od 16,01 do 19,00

3

Od 13,51 do 16,00  

4

Od 12,01 do 13,50

5

Od 11,11 do 12,00

6

Od 10,26 do 11,10

7

Od 9,41 do 10,25

8

Od 8,46 do 9,40

9

Od 7,71 do 8,45

10

Od 7,11 do 7,70

11

 

7. 7 [NP] RO će u slučaju da u nekoj grupi bude manje od 5 prijavljenih jedrilica iste razvrstati u prvu sljedeću višu ili nižu grupu uzimajući u obzir LOA. Ovo ne može biti temelj za zahtjev za ispravak.

 

8. PRIJAVE

8.1. Prijave se zaprimaju isključivo preko online obrasca dostupnog na web stranici regate: https://www.jklabud.hr/ ;

8.2. Zadnji rok za prijavu je Srijeda 24. svibnja 2023. u 20:00 sati;

8.3. Organizator zadržava pravo prihvatiti zakašnjele prijave.

 

9. STARTNINE

9.1. Startnina se može uplatiti isključivo bankovnim transferom prije no što počne proces registracije. Gotovinsko plaćanje u Klubu nije moguće! Datum prispijeća uplate na račun Organizatora određuje iznos startnine a ne datum protokoliranja on-line prijave! Iznos startnine za uplatu terminski je određen u dole priloženoj tablici.

LOA [m]

Iznos €

Preko 24,01

152,63

Od 19,01 do 24,00

139,36

Od 16,01 do 19,00

122,10

Od 13,51 do 16,00  

107,51

Od 12,01 do 13,50

99,54

Od 11,11 do 12,00

91,58

Od 10,26 do 11,10

83,62

Od 9,41 do 10,25

76,98

Od 8,46 do 9,40

69,02

Od 7,71 do 8,45

61,05

Od 7,11 do 7,70

53,09

 

9.2. Bankovne transfere nasloviti na: J.K. Labud – OTP banka Hrvatska d.d. – račun broj HR7524070001100579424. U pozivu na broj treba upisati OIB uplatitelja, a u opisu ime i prezime ili pak naziv uplatitelja, te ime jedrilice za koju se startnina uplaćuje.

9.3. Organizator nije odgovoran za bilo koje troškove uzrokovane ne prihvaćanjem prijave ili eventualnim otkazivanjem natjecanja.

 

10. REGISTRACIJA

Sve jedrilice moraju se preko svog predstavnika registrirati i potpisati prijavu u regatnom uredu koji će biti otvoren u prostorima JK Labud od 09:00 do 15:00 sati 24. svibnja i od 09:00 do 17:00 sati 25. svibnja 2022. Prilikom registracije moraju se predati sljedeći dokumenti ili njihove fotokopije u koliko nisu dostavljeni on-line prijavom:

- Valjana ORC svjedodžba razvrstavanja izdana najkasnije 24.05.2023;

- Plovidbena dozvola za razred OPEN;

- Broj VINJETE 2023. izdan od HJS-a ili zahtjev za jednokratno oslobađanje;

- Broj verifikacije HJS-a za kormilara;

- Dokaz o uplaćenoj startnini.

 

11. PODRUČJE , KURSEVI i FORMAT NATJECANJA

Skica područja natjecanja i kursevi bit će objavljena na maženoj službenoj oglasnoj ploči

Jedrit će se dva jedrenja:

Prva navigacijska etapa SPLIT – KOMIŽA bodovat će se kao prvo jedrenje.

Druga navigacijska etapa, KOMIŽA – SPLIT bodovat će se kao drugo jedrenje.

12.  PROGRAM

 

Datum

Vrijeme i Događaj

Srijeda 24.05.2023.

09:00 – 15:00 Dolazak i Registracija

Četvrtak 25.05.2023.

09:00 – 17:00 Dolazak, Registracija i Pregled jedrilica

Petak 26.05.2023.

09:00 Start prve etape Split - Komiža

Subota 27.05.2023.

Promotivna regata „Komiškog zalijeva“ (detalji će biti objavljeni naknadno)

Nedjelja 28.05.2023.

09:00 Start druge etape Komiža - Split

Nedjelja 28.05.2023.

20:30 Podjela nagrada

Organizator zadržava pravo izmjene programa iz bilo kojeg razloga.

 

13. PREGLED JEDRILICA

13.1. Jedrilica može biti pregledna u svakom trenutku od strane Regatnog odbora. Popis opreme za pregled nalazi se na ovoj poveznici: https://d7qh6ksdplczd.cloudfront.net/sailing/wp-content/uploads/2022/02/16165831/OSR_Mo3_InspectionCard-22v2.pdf

13.2. Isključiva je odgovornost vlasnika ili kormilara da jedrilice zadovoljavaju WS OSR Monohull Cat.3. što uključuje i potreban stabilitet. Pod potrebnim stabilitetom podrazumijeva se kako krstaš spada minimalno u Design Category B. Stariji krstaši koji nemaju definiranu Design category moraju zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:

- Index stabiliteta STIX number veći ili jednak 23;

- ORC Stability Index veći ili jednak 103;

- IRC SSS Base Value veći ili jednak 15.

13.3. U slučaju ulaganja prosvjeda vezanog uz stabilitet, izvršit će se pokus nagiba na trošak prosvjedovane stranke u prvoj razumnoj prilici.

 

14. BODOVANJE

Primijenit će se sustav niskih bodova prema dodatku A RP.

 

15. NAGRADE

ORC:

- Najbolja jedrilica u generalnom poretku razreda ORC (bodovno) – Pobjednik 32. Komiške regate;

- Prvoplasiranom u svakoj skupini (bodovno);

- Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno);

- Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno).

Ako ne bude prijavljen dovoljan broj jedrilica u ORC razredu (točka 6.1.), regata za taj razred neće biti održana.

U tom slučaju Pobjednikom 32. Komiške regate proglasit će se jedrilica s najkraćim ukupnim jedrenim vremenom u obje etape.

 

OPEN:

- Prvoplasiranom u svakoj skupini (bodovno);

- Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno);

- Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno).

 

ORC/OPEN:

Prijelazni pehar «Društva Višana i prijatelja Otoka Visa» kojeg će osvojiti najbrža jedrilica prema kriteriju najkraćeg ukupnog jedrenog vremena u konkurenciji svih razreda (ORC i OPEN) – Najbrža jedrilica 32. Komiške regate.

 

16. NAUTIČKE KARTE

Upute za jedrenje mogu se pozivati na sljedeće nautičke karte Hidrografskog instituta Republike Hrvatske: 153; 100 -22; 100 -26; MK-16, MK–17, MK-18 i MK-19.

 

17. MEDIJSKA PRAVA

Natjecatelji, vlasnici jedrilica i njihovi gosti daju Organizatoru sva prava korištenja fotografija i video zapisa osoba i jedrilica tijekom regate u medijima, uključujući reklame te press materijale za bilo koje druge promidžbene aktivnosti ili press obavijesti.

 

18. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti RP 3. Odluka o natjecanju. Organizator, JK Labud, HJS, i bilo koja druga strana uključena u organizaciju neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpljene materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt nastale u vezi Regate, koje se mogu dogoditi prije, za vrijeme ili nakon njenog završetka. Potpisom Izjave o preuzimanju odgovornosti i prijave za regatu, svaki vlasnik ili njegov predstavnik prihvaća ove uvjete.

 

19. DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne obavijesti molimo kontaktirajte:

Jedriličarski klub "Labud" – Uvala baluni 9, 21000 SPLIT – HRVATSKA,

Tel/fax 021/398-583, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Web page - http://www.jklabud.hr/