JK "LABUD" – SPLIT I DRUŠTVO VIŠANA I PRIJATELJA OTOKA VISA

28. KOMIŠKA REGATA

SPLIT – KOMIŽA – SPLIT

24. – 26. svibnja 2019.

 

OGLAS ZA REGATU – ORC / NHP / OPEN

1.ORGANIZATOR:

28. Komišku regatu organizira Jedriličarski klub "Labud" iz Splita u suradnji s „Društvom Višana i prijatelja     otoka Visa“. Regata je u nadležnosti Hrvatskog Jedriličarskog saveza.

 

2.PRAVILA:

 • Pravila jedriličarskih natjecanja 2017 – 2020 (RRS) – pogledati na: http://hjs.hr/images/stories/doc/vzs/wsrrs%202017%20hrv.pdf
 • IMS Međunarodni sustav premjeravanja.
 • ORC Club (ORC International) sustav razvrstavanja.
 • Eksperimentalna pravila NHP premjera
 • RP 51 Pomični balast neće se primjenjivati za razred OPEN.
 • Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 3 (u daljnjem tekstu ISAF OSR Monohull Cat.3.) – pogledati na: https://www.sailing.org/tools/documents/mo3180104-[23484].pdf
 • Pravilnik o registraciji i verifikaciji u jedriličarstvu.
 • Pravilnik o reklamiranju i Dodatak Pravilniku o reklamiranju HJS.
 • Ovaj Oglas za regatu.
 • Upute za jedrenje.
 • Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.

3.REKLAMIRANJE:

Primjenjivat će se WS Kodeks reklamiranja. Natjecatelji i krstaši mogu isticati reklame bez ograničenja. Organizator može zahtijevati postavljanje kamera na krstašima, bez troška natjecateljima, kao i uređaj za praćenje pozicija krstaša. WS Kodeks reklamiranja – pogledati na:  

http://www.sailing.org/tools/documents/2017AdvertisingCodeRegulation20-[21690].pdf

4.PRAVO SUDJELOVANJA:

 • Krstaši jednotrupci duži od 7,11 metara preko svega koji udovoljavaju ISAF OSR Monohull Cat. 3. bez splavi za spašavanje (ovime se ne mijenjaju propisi RH koji zahtijevaju splav na svim plovilima dužim od 12 m).
 • Natjecatelji moraju udovoljavati WS Kodeksu o pravu sudjelovanja. Svi jedriličari moraju biti verificirani pri svojim nacionalnim savezima. Svi natjecatelji mlađi od 18 godina moraju uz popis posade tijekom registraciji prije regate priložiti pisane suglasnosti roditelja ili staratelja.
 • Vlasnik ili unajmitelj krstaša mora imati odgovarajuće pomorsko osiguranje plovila valjano tijekom regate.

5.SKUPINE I RAZVRSTANJE:

 • RO će nakon zaključenja prijava svrstati krstaše razreda ORC u 4 skupine.
 • Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će CDL prema dole navedenoj tablici:
Skupina A 16.5 ≥ CDL > 11.62
Skupina B 11.62 ≥ CDL > 9.8
Skupina C 9.8 ≥ CDL > 8.6
Skupina D 8.6 ≥ CDL
 • Kriterij za razvrstavanje i broj skupina NHP razreda biti će definiran nakon kreiranja startne liste.
 • RO će po zaključenju prijava svrstati krstaše razreda OPEN u11 skupina .                               
 • Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će LOA.
 • Razvrstavanje po skupinama ne može biti temelj za zahtjev za ispravak.

6.PRIJAVE:

                                    ČETVRTKA 23. svibnja 2019. u 14:00 sati.

7.STARTNINA:

 

 • Startnina se može uplatiti isključivo bankovnim transferom prije no što počne proces registracije. Gotovinsko plaćanje u Klubu nije moguće!
 • Bankovne transfere nasloviti na: J.K. Labud Split – IBAN HR7524070001100579424, otvoren kod OTP dd banke. U „Pozivu na broj“ treba upisati OIB uplatitelja, a pod „Svrha uplate“ ime i prezime uplatitelja, te ime krstaša za kojeg se startnina uplaćuje.

 

Duljina (LOA) metara Iznos kn
Od 7,11 do 7,70 350
Od 7,71 do 8,45 400
Od 8,46 do 9,40 450
Od 9,41 do 10,25 500
Od 10,26 do 11,10 550
Od 11,11 do 12,00 600
Od 12,01 do 13,50 650
Od 13,51 do 16,00 700
Od 16,01 do 19,00 800
Od 19,01 do 24,00 900
Preko 24,01 1.000

 

 • Organizator nije odgovoran za bilo koje troškove uzrokovane ne prihvaćanjem prijave ili eventualnim otkazivanjem natjecanja.
 • Organizator može prihvatiti zakašnjele prijave.

 

 

8.REGISTRACIJA:

 • Svi krstaši sudionici moraju se preko svog predstavnika registrirati i potpisati prijavu u uredu regate koji će biti otvoren u prostorima JK Labud od 09:00 do 18:30 sati dana 23. svibnja. Prilikom registracije moraju se predati slijedeći dokumenti ili njihove fotokopije u koliko nisu dostavljeni on-line prijavom:
 • Valjana ORC svjedodžba razvrstavanja izdana najkasnije 23.05.2019.
 • Valjani NHP koeficijenti izdani najkasnije 23.05.2019.
 • Plovidbena dozvola za razred OPEN.
 • Broj VINJETE 2019. izdan od HJS-a ili zahtjev za jednokratno oslobađanje.
 • Broj verifikacije kormilara HJS 2019.
 • Izjava o preuzimanju odgovornosti, s popisom posade i putnika ispravno ispunjena i potpisana.
 • Dokaz o uplaćenoj startnini.
 • RO može u iznimnim slučajevima prihvatiti prijavu jedrilice koja nije predala sve potrebne dokumente. Krajnji rok za predaju istih biti će definiran ograničenjem prosvjednog vremena za dan 24.05.              Ovo mijenja pravilo 78.2 RRS-a.

9.FORMAT NATJECANJA:

 • Jedrit će se dvije navigacijske etape. Prva navigacijska etapa SPLIT – KOMIŽA bodovat će se kao prvo jedrenje. Druga navigacijska etapa, KOMIŽA – SPLIT bodovat će se kao drugo jedrenje.

10.PROGRAM:

 

 • ČETVRTAK 23.05.2019.

Dolazak natjecatelja, registracija i pregled krstaša. Sastanak kormilara u 20:30h.

 • PETAK 24.05.2019.

Prvo navigacijsko jedrenje SPLIT – KOMIŽA - duljina 36 Nm.

9:00h – ZAJEDNIČKI START za sve skupine tri razreda.

 • SUBOTA 25.05.2019.

Domjenak u organizaciji Društva višana i prijatelja otoka Visa te Poglavarstva grada Komiže, održati će se u večernjim satima. Mjesto i vrijeme biti će definirano dodatkom Uputa za jedrenje.

 • NEDJELJA 26.05.2019.

Drugo navigacijsko jedrenje KOMIŽA - SPLIT - duljina 36 Nm.

9:00h – ZAJEDNIČKI START za sve skupine tri razreda.

20:30h – proglašenje pobjednika s podjelom nagrada (prostorije JK "LABUD")

Organizator zadržava pravo izmjene programa, rute i formata natjecanja.

 

 

11.PREGLED KRSTAŠA:

Krstaš može biti pregledan u svakom trenutku od strane Regatnog odbora. Popis opreme za pregled nalazi se na ovom linku: https://www.sailing.org/tools/documents/Mo3InspectionCard-[22241].pdf

Iz ovog popisa neće se primjenjivati slijedeće točke: 3.19. Permanently instaled bunks (Trajno ugrađeni kreveti); 3.20. Cooking facilities (kuhalo); 3.21.1. Permanently installed delivery pump and water tanks (Trajno ugrađena pumpa i spremnici pitke vode); 4.07. Searching and flashing lights (reflektori i bljeskajuća svjetla za Traganje i spašavanje); 4.13. Depth, Speed and Distance instruments (Instrumenti za mjerenje brzine, dubine i udaljenosti) 4.17. Boat's name (Ime plovila na pojasevima za spašavanje, kantama itd). Pravila koja navodimo u nastavku primjenjivat će se u onolikoj mjeri koju traži Pomorski zakonik RH: 3.04. 3.27. Navigation lights (navigacijska svjetla); 3.29. Communication Equipement, GPS, Radar, AIS (Navigacijska i komunikacijska oprema) Umjesto fiksni VHF s antenom na vrhu jarbola i dodatnom antenom treba posjedovati Fiksni VHF s antenom i ručni VHF, ili pak dva ručna VHF uređaja; 5.01. Life Jackets (Osobna ne personalizirana uzgonska sredstva – za svakog člana posade; 5.02. Safety Harness and Tethers – dovoljno je imati sigurnosno uže (Harness) za sve članove posade.

Isključiva je odgovornost vlasnika ili kormilara da krstaši sudionici zadovoljavaju ISAF OSR Monohull Cat.3. što uključuje i potreban stabilitet (pogledati točku 3.04. gore navedene poveznice). Pod potrebnim stabilitetom podrazumijeva se kako krstaš spada minimalno u Design Category B. Stariji krstaši koji nemaju definiranu Design category moraju zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta: Index stabiliteta STIX number veći ili jednak 23; ORC Stability Index veći ili jednak 103; IRC SSS Base Value veći ili jednak 15.

Diskrecijsko je pravo Organizatora da na regatu primi i jedrilice koje ne mogu dokazati stabilitet. Potpisom prijave za Regatu, vlasnik/kormilar jamči kako njegovo plovilo ima dovoljan stabilitet prema ISAF OSR Cat.3. Shodno potpisanom, stabilitet ne može biti predmet prosvjeda plovila na plovilo.

12.UPUTE ZA JEDRENJE:

Upute za jedrenje biti će dostupne prilikom registracije.

13.BODOVANJE:

Primijenit će se sustav niskih bodova prema dodatku A RRS-a čije pravilo A 8.2. može biti izmijenjeno isključivo za razred OPEN.

14.NAGRADE:

Za krstaše razreda ORC:

 • Najbolji krstaš u generalnom poretku razreda ORC (bodovno) – Pobjednik 28. Komiške regate
 • Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini (bodovno)
 • Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno)
 • Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno)

Za krstaše razreda NHP:

 • Najbolji krstaš u generalnom poretku NHP razreda (bodovno) – Pobjednik NHP razreda

 

Za krstaše razreda OPEN:

 • Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini (bodovno)
 • Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno)
 • Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno)

 

Prijelazni pehar «Društva Višana i prijatelja Otoka Visa» kojeg će osvojiti najbrža jedrilica prema kriteriju ukupnog jedrenog vremena u konkurenciji svih razreda (ORC, NHP i OPEN) – Najbrža jedrilica 28. Komiške regate.

 

15.NAUTIČKE KARTE:

Upute za jedrenje mogu se pozivati na slijedeće nautičke karte Hidrografskog instituta Republike Hrvatske: 153; 100 -21; 100 -22; MK – 16, MK – 17 i MK 19.

16.MEDIJSKA PRAVA:

Natjecatelji, vlasnici jedrilica i njihovi gosti daju Organizatoru sva prava korištenja fotografija i video zapisa osoba i jedrilica tijekom regate u medijima, uključujući reklame te press materijale za bilo koje druge promidžbene aktivnosti ili press obavijesti.

 

17.OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI:

Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator, JK Labud, Društvo Višana i prijatelja Otoka Visa, HJS, i bilo koja druga strana uključena u organizaciju „Komiške regate“ neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpljene materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt nastale u vezi Regate, koje se mogu dogoditi prije, za vrijeme ili nakon njenog završetka. Potpisom Izjave o preuzimanju odgovornosti i prijave za regatu, svaki vlasnik ili njegov predstavnik prihvaća ove uvjete.

18.PRIVEZ:

Organizator ne osigurava privez niti garantira za sigurnost plovila na vezu u Splitu i Komiži.

 

19.DODATNE OBAVIJESTI:

Za sve dodatne obavijesti molimo kontaktirajte:

Jedriličarski klub "Labud" – Uvala baluni 9, 21000 SPLIT – HRVATSKA,

Tel/fax 021/398-583, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. web page - http://www.jklabud.hr/

Split, 05. travnja 2019. god.                                               Organizacijski Odbor