Zajednička startna lista grupe/podgrupe po imenu jedrilice:

startna_lista_podgrupe_ime.pdf