On line prijave neće biti moguće zbog tehničkih razloga, te će se prijave i registracija natjecatelja vršiti dana 14. rujna od 10:00 do 14:00 i 16:00 do 17:00.