14:00 S velikom prednošću Mrduju će prva okrenuti jedrilica Angello Rosso