Zahvaljujeći našem sponzoru tvrtci Geo-Trag i oni koji ostaju "na kraj" moći će pratiti Mrdujsku regatu. Na 20 jedrilica, koje će krajem današnjeg dana biti izabrane, postaviti će se uređaj. Regata će se moći pratiti na video platnu u klupskim postorijama kao i na osobnim računalima.