88. MRDUJSKA REGATA
05. listopada 2019

pdfOGLAS REGATE

 

1.    ORGANIZATOR
JK «LABUD» , Uvala Baluni 9, 21000 Split
Tel / fax ++385 21 398-583
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; www.jklabud.hr
 
2.    PRAVILA
Pravila jedriličarskih natjecanja 2017-2020 (RRS)
ISAF Posebni propisi sigurnosti za regate Kategorije IV.
Pravilnik HJS-a o registraciji i verifikaciji u jedrenju
Pravilnik HJS-a o reklamiranju
Službene obavijesti Regatnog odbora i organizatora koje će biti oglašene najmanje 2 sata prije početka regate. Obavijesti mogu mijenjati Upute za regatu.
Jedriti će se po «OPEN» sustavu razvrstanja prema dužini preko svega
Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.
Ovaj oglas za regatu
Upute za regatu

3.    POSEBNA PRAVILA
Izuzima se prva rečenica Regatnog pravila 51(RP) ISAF «pomični balast». Dozvoljava se uporaba pomične kobilice i balasnih tankova.
Prilikom obavljanja pomenutih radnji zabranjeno je koristiti pumpe koje za svoj rad koriste       
pogonski motor povezan propelernom osovinom. Također je zabranjeno prazniti balasne tankove preko ispusta na krmi krstaša i tako ostvarivati poriv.
Sve jedrilice moraju imati porivni unutarnji ili vanbrodski motor.
Za vrijeme regate ne smiju biti postavljena sidra na vrhu pramca, a vanbrodski motori ne smiju biti postavljeni na krmi broda s «nogom motora» u vodoravnom položaju.
Svi natjecatelji ispod 16 godina starosti moraju nositi pojaseve za spašavanje za vrijeme trajanja regate.
 
4.    REKLAMIRANJE
Regata je kategorije C, prema Dodatku 1 (RP) ISAF Kodeksu reklamiranja.
Sve jedrilice dužne su istaknuti reklamu sponzora regate, te startni broj koji osigurava organizator.
Jedrilice koje ističu reklamu svog sponzora moraju imati dopuštenje nacionalnog saveza.
 
5.    PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja:
Imaju svi jedriličari verificirani kod svojih nacionalnih saveza.
imaju jedrilice jedno trupci čija duljina preko svega (LOA) prelazi 5.50 metara.
mogu imati jedrilice kraće od 5.50 metara (LOA), ukoliko Regatni Odbor da posebnu suglasnost za nastup
Nemaju pravo sudjelovanja:
jedrilice više trupci, olimpijske klase i slične jedrilice koje su preinačene, te one jedrilice koje ne udovoljavaju minimalnim propisima sigurnosti za regate IV. Kategorije.
jedrilice sa trapezima

6.    ISPRAVE
Potrebno je predočiti slijedeće:
Verifikacija nacionalnog saveza za kormilara (predočiti original ili priložiti fotokopiju)
Plovidbena dozvola (predočiti original ili priložiti fotokopiju)
Prijava jedrilice bez valjane plovidbene dozvole neće se prihvatiti.
 

7.   PODJELA U SKUPINE I STARTNINA

  • Startnina se može uplatiti isključivo bankovnim transferom prije no što počne proces registracije. Gotovinsko plaćanje u Klubu nije moguće.
  • Bankovne transfere nasloviti na: J.K. Labud Split – IBAN HR7524070001100579424, otvoren  kod OTP dd banke. U „Pozivu na broj“ treba upisati OIB uplatitelja, a pod „Svrha uplate“ ime iprezime uplatitelja, te ime krstaša za kojeg se startnina uplaćuje.

SKUPINA

DULJINA PREKO SVEGA

IZNOS

MEGA

Preko 24,01m

150,00 kn

SUPER MAXI

19,01m – 24,00m

150,00 kn

MAXI

16,01m – 19,00m

150,00 kn

0

13,51m – 16,00m

150,00 kn

1

12,01m – 13,50m

150,00 kn

2

11,11m – 12,00m

150,00 kn

3

10,26m – 11,10m

150,00 kn

4

9,41m – 10,25m

100,00 kn

5

8,46m – 9,40m

100,00 kn

6

7,71m – 8,45m

100,00 kn

7

7,11m – 7,70m

100,00 kn

8

6,46m – 7,10m

100,00 kn

9

5,50m – 6,45m

100,00 kn

10

VINTAGE preko 9.41m

100,00 kn

11

VINTAGE 5,50m – 9,40m

100,00 kn

12

CLASSIC preko 9,01m

100,00 kn

13

CLASSIC 5,50m – 9,00m

100,00 kn

  • CLASSIC RAZRED - Krstaši izrađeni od drva stariji od 40 godina, dužine preko svega od 5,5 do 19,0 metara. Mjerodavna je dužina preko svega upisana u Plovidbenu dozvolu, ili Svjedodžbu o sposobnosti jahte za plovidbu. Trup krstaša može biti izrađen isključivo klasičnom (kalafatani madiri) ili letvičastom metodom. Krstaši koji se prijavljuju za CLASSIC razred ne smiju svojim izgledom odstupati od izvornog nacrta, što znači da  nisu naknadnim preinakama bitno izmijenili izvornu vanjsku formu trupa. Materijal izrade jarbola, booma, tanguna i pramčanog kosnika može biti drvo ili aluminij. Oputa jarbola može biti izrađena isključivo od čeličnih pletenih sajli konstrukcije 1x19, ili pak 7 x 19 niti. Krstaši ove skupine smiju koristiti  isključivo jedra izrađena od tkanog poliester platna (Dacron-woven polyester), ili pak od najlona ako se radi o spinnakerima. Gennakeri i code zero jedra nisu dozvoljena. 
  • VINTAGE RAZRED - Krstaši izrađeni od stakloplastike, čelika, aluminija, šperploče ili pak drva (za slučaj kada je trup izgrađen dijagonalnom ili stich&glue metodom)  stariji od 30 godina, dužine preko svega između 6,0 i 19,0  metara. Mjerodavna je duljina preko svega upisana u Plovidbenu dozvolu.

8.    IZMJERA DUŽINE PREKO SVEGA ( LOA)
Dužina preko svega ( LOA ) mjeri se između dva vertikalna pravca koji prolazi kroz krajnje točke trupa krstaša, koja isključuje kormilo, tangun, baštun, ogradu, platforme i ostala pomagala koja izlaze iz trupa jedrilice.
Ovakva dužina preko svega se uzima kao mjerilo za određivanje po skupinama, a prihvaća se dužina trupa jedrilice koja je upisana u zadnju svjedodžbu ORC – Club / IMS. Vlasnik ili kormilar
jedrilice potpisom na prijavi za regatu upisuje dužinu preko svega, u dobroj vjeri, poštujući pravilo 69 (RP).
Prihvatljivo odstupanje od deklarirane dužine preko svega može iznositi + 50 mm.
   
9.    PREMJERAVANJE
Sve jedrilice ako to zahtijevaju mogu biti premjerene od strane Organizatora. Premjeravanje se vrši u lučici JK»Labud». Vrijeme premjeravanja će se dogovoriti sa takmičarima a najkasnije do 12.00 h petak, 04.10.2019.
 
10.    RUTA REGATE
Regata će se jedriti na ruti: SPLIT – oko otočića MRDUJA – SPLIT oznaka 1– SPLIT cilj.
Duljina rute je 22 nautičke milje.
 

11.    PRIJAVE
Pred prijave isključivo on-line preko:
 http://www.jklabud.hr/mrdujska-regata
mogu biti upućene najkasnije do: ČETVRTKA 03. listopada 2019. u 24:00 sati.
Konačna prijava, odnosno registracija za regatu se smatra valjanom:
• Vlastoručnim potpisom on-line pred prijave uz priložene dokumente.
• Preuzimanjem regatnog broja i Uputa za jedrenje.
 
Startna lista će biti izvješena na oglasnoj ploči najkasnije 2 sata prije starta regate.
 
12.    RADNO VRIJEME REGATNOG UREDA
Srijeda, 02.listopada 2019. od 10.00 - 15.00 sati.
Četvrtak, 03.listopada 2019. od 10.00 - 15.00 sati.
Petak, 04.listopada 2019. od 10.15 - 19.00 sati

13.    PROGRAM REGATE

Srijeda - Petak, 02- 04.listopada 2019. - dolazak natjecatelja i registracija
Petak, 04.listopada 2019. - sastanak kormilara u 20.30 h
Subota, 05.listopada 2019. - zajednički start za sve skupine u 11.00 h
Subota: Proglašenje pobjednika regate, prigodni program u 20.30 h.
Nedjelja, 06.listopada 2019. – rezervni dan
 
14.    UPUTE ZA REGATU
Preuzimanje Uputa za jedrenje i startnih brojeva biti će u kancelariji Organizatora , a mogu se preuzeti najkasnije do petka, 04.listopada 2019. u 19.00 sati
 
15.    ODREĐIVANJE REDOSLJEDA
Redoslijed će se odrediti po jedrenom vremenu.
 
16.    ODGOVORNOST
Svaka jedrilica i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik ili njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama.
Organizator, Regatni odbor i suci otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode natjecatelja, jedrilica ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate, ili od posljedica proizašlih od same regate. Činom kada Regatni odbor prihvati prijavu za regatu pojedine jedrilice, ne znači da je prihvatio odgovornost za njenu sigurnost za vrijeme regate.
Dužnost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili skipera jedrilice da su brod, jarboli, jedrilja, motor i oprema u dobrom stanju te moraju upoznati posadu s mjerama sigurnosti na jedrilici tj. posada mora biti upoznata gdje se nalaze sredstva spašavanja i kako se njima rukuje. Odgovornost je vlasnika jedrilice, njegovog predstavnika ili kormilara ocijeniti mora li neki član posade nositi pojas za spašavanje tijekom trajanja regate. Osobe ispod 16 godina i djeca dužni su nositi pojas za spašavanje tijekom trajanja regate. Pravo i odgovornost je svake jedrilice odlučiti se startati, nastaviti jedriti ili povući se iz regate.
 
17.    PROSVJEDI
Prosvjedi koji se ulažu prije ili poslije regate ( najkasnije jedan sat nakon prolaska jedrilice prosvjednika kroz cilj ) predaju se uz pristojbu od 300.00 Kn, koja se vraća ako je prosvjed dobiven. U slučaju prosvjeda na premjer jedrilice troškovi premjeravanja naplatit će se onoj strani koja je prosvjed izgubila.
 
18.    NAGRADE ZA PLASMAN U REGATI
• Najbrža jedrilica regate dobiva:
- pehar u trajno vlasništvo i
- prijelazni pehar na čijem se postolju upisuje pobjednik.(pehar ostaje u vitrini «JK «Labud»)
• Drugo plasirana jedrilica bez podjele u skupine dobiva pehar.
• Treće plasirana jedrilica bez podjele u skupine dobiva pehar.
• Trofej « Inž. Žarko Dešković » najbržoj jedrilici koja se natječe za JK «Labud» prijelazni pehar na koji se upisuje ime pobjednika a čuva se u vitrini JK «Labud», pobjednik dobiva tanjur plaketu u trajno  vlasništvo.)
• Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini (bodovno)
• Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno)
• Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno)
Molimo nagrađene kormilare da osobno predignu svoje nagrade te ako su spriječeni, da delegiraju svog predstavnika i o tome obavijeste regatni ured kako bi na vrijeme upisali ime i prezime primatelja koji ga zamjenjuje. Pritom Vas molimo da delegirate odraslu osobu a ne dijete.
• Nagrada za najbržu jedrilicu do Mrduje
• Nagrada za fair play – posljednja jedrilica regate
 
19.    NAGRADA ZA SUDJELOVANJE U REGATI
• Nagrade brončani, srebreni i zlatni jubilej (vidi rubriku «Rekorderi po broju sudjelovanja»)
• Nagrada povelja za pet godina vjernosti regati
• Zlatni prsten „MRDUJA“
 
 
 
 
ORGANIZATOR
Split 02.09.2019.