• Paiška regata
Krstaši na ruti od Zente do Marine Kaštela i natrag imali su više sreće. Mi koji smo prvomajski praznik proveli na našem Marjanu uživali smo gledati špinakere. Rezultate ćemo objaviti ćim ih dobijemo od organizatora.