• 92. MRDUJSKA REGATA
  • 79. Viška regata
264 prijave na Svjetskom prvenstvu u klasi Finn za veterane zaista je impozantan broj. To isto očekuje naš klub iduće godine krajem svibnja. Danas su jedriličari odjedrili jednu od dvije predviđene regate i naš Lukša je na ukupnom 33. mjestu.