• Kalenda regata 2023

Jedna regata odjedrena je u Bugarskoj. Josip Olujić nakon tri plova ukupno je na 27. mjestu a Nikola Barić na 61.
Rezultati