• Kalenda regata 2023
thumb_sosw-2010-logoRazlog produženja roka za prijave po cijeni od samo 50% je taj što smo do danas zaprimili preko 40 prijava jedriličara iz drugih zemalja, a iz Hrvatske su se prijavila samo dva-tri kluba. Preliminarna startna lista nam je dosta važna jer će direktno utjecati na odluku hoće li se jedriti na jednom ili dva regatna polja. Stoga apeliramo još jednom na sve klubove u Hrvatskoj da iskoriste popust i prijave svoje jedriličare jer će nam to znatno olakšati organizacijske odluke.