• Paiška regata
Na sjednici Uprave JK Labud održane 17.12 2008. godine odlučeno je da zbog izvanrednih troškova oko uređenja lifta klub 2009. godine neće članovima plaćati verifikacije. To se odnosi za sve aktivne jedriličare osim takmičara u juniorskoj i seniorskoj kategoriji. Budući da cijena verifikacije, koju određuje HJS, do 31.01.2009. iznosi 55,00 kn po osobi pozivaju se svi zainteresirani članovi da do spomenutog roka uplate verifikaciju preko kancelarije kluba. U kasnijem periodu cijena je dvostruka.