• Kalenda regata 2023

HJS je danas objavio novosti za ORC International i ORC Club svjedodžbe razvrstavanja.
Svjedožbe su promjenjene u izgledu i podacima koje sadrže.
O tim promjenama, novostima, postupku i izdavanju svijedodžbe te visini pristojbe pogledajte na
stranicama.