• Paiška regata
Jedriličarski klub "LABUD" - Split

Temeljem članka 22. stav 3 Statuta

SAZIVAM

Redovnu godišnju Skupštinu za dan 28.02.2009.g. u 10,00 sati u prostorijama kluba, Uvala baluni 9

POZIVAM
članstvo da prisustvuje Skupštini

DNEVNI RED

  1. Izbor radnog predsjedništva
  2. Izbor zapisničara
  3. Izvješće Predsjedništva za 2008.g.
  4. Račun prihoda i rashoda za 2008.g. i plan za 2009.g.
  5. Izvješće Inventurne komisije
  6. Izvješće Nadzornog odbora
  1. Razno

U Splitu, 03.02.2009.g.

Predsjednica
Mira Boban