HJS je započeo je sa izradom verifikacija jedriličara za 2017. godinu.
U siječnju je cijena verifikacije znatno niža i iznosi 68,75 kn.
Pored iznosa za verifikaciju potrebno je uplatiti i članarinu klubu ovisno o godinama starosti što možete utvrditi u donjoj tablici.
Uplatu izvršite do 27.01.2017. na žiro račun kluba br. HR4923300031100045266 uz obaveznu naznaku za koga se članarina i verifikacija uplaćuje.

ČLANARINA KLUBU

Kategorija člana   Iznos
Ispod 18 i iznad 65 godina   120,00 kn
Od 18 do 65 godina   240,00 kn