• Paiška regata

Radovi na liftu primiću se kraju.
Kako smo već spomenuli, budno oko naše Vesne pratilo je sve promjene.
Pogledajte Album lifta.