• Kalenda regata 2023

JK Labud 1280x356LPodsjećamo članove kluba da do kraja siječnja mogu uplatiti verifikaciju HJS po povoljnijoj cijeni od 55,00 kn.
Verifikaciju, kao i do sada, uplaćujete na račun kluba uvećanu za klupsku članarinu (120,00 ili 240,00 kn ovisno o starosti)
Tako članovi do 18 godina i preko 65 godina trebaju uplatiti 175,00 kn a članovi od 18 do 65 godina 295,00 kn.

Također Uprava kluba daje preporuku svim članovima koji imaju Ugovor za vez da uplate verifikaciju kako bi i službeno dobili status sportaša, te time dali klubu argument da je usluga koja im se pruža usko vezana uz sport, što je jedan od preduvjeta da vezarina bude oslobođena PDV-a.