Općeniti koncept Labudove škole jedrenja je da se djeca što prije uključuju ne samo u jedrenje nego u općeniti sustav tjelovježbe i športa. Da što više vremena provode u klubu, a to vrijeme ispunjavaju ne samo sa jedrenjem nego sa igrom, zabavom, druženjem sa vršnjacima i svim ostalim aktivnostima i sadržajima koji su im u toj dobi potrebni.
JK Labud želi stoga osigurati sve uvjete da se što više djece bavi jedrenjem bez obzira je li djeca imaju ili nemaju potencijale da u budućnosti postanu vrhunski jedriličari.

Zašto je važno da se djeca u dobi od 8 do 12 godina bave sportom?

Odgovor je vrlo jednostavan. Dokazano je da se motoričkim razvojem potiče emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj djece. Tjelesna aktivnost, odnosno tjelesno vježbanje, za dijete u dobi od 8 do 12 godina predstavlja jedan od najznačajnijih poticaja rasta i razvoja.
U današnje vrijeme kompjutera i play-stationa nedostatak igre i mogućnosti za sudjelovanje u različitim motoričkim aktivnostima može usporiti fizički i mentalni razvoj djece.
U želji da se doprinese što većoj aktivnosti djece JK Labud je organizirao školu jedrenja koja će djeci prvenstveno, bez obzira na njihove sposobnosti, omogućiti pravilan razvoj, prije svega njihovih motoričkih, a potom i emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala.

Zašto baš jedrenje?

Elementi koji su djeci u dobi između 8 i 12 godina najpotrebniji za pravilan i skladan psihofizički razvoj su upravo oni koji u osnovama karakteriziraju jedrenje kao sport:

•    boravak djece na čistom morskom zraku daleko od zagušljivih gradskih prometnica pozitivno utječe na povećanje aerobnih kapaciteta, odnosno funkcija krvožilnog sustava, rada srca, pluća te žlijezda za regulaciju fizioloških procesa u organizmu…

•    samostalno upravljanje jedrilicom kod djece direktno utječe na razvoj samodiscipline i samostalnosti, a koristeći pri tom isključivo vlastite sposobnosti suprotstavljajući se vjetru i valovima direktno se utječe na razvoj svih motoričkih sposobnosti, pogotovo onih najvažnijih: koordinacije, ravnoteže, fleksibilnosti, brzine…

•    sami boravak u jedriličarskom klubu, druženje i igra sa svojim vršnjacima te stjecanje znanja i vještina u školi jedrenja kod djeteta će stvoriti zadovoljstvo i sreću te čvrste i pozitivne navike u odgoju, zdravstveno-higijenskom i prehrambenom odnosu prema svome tijelu…

Program Labudove škole jedrenja za djecu u dobi od 8 do 12 godina i sve aktivnosti vezane za njegovu realizaciju u funkciji su cjelokupnog razvoja djeteta (tjelesnoga, kreativnoga, emotivnoga i kognitivnoga). Program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih jedriličara, već upravo na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo Labudova škola jedrenja predstavlja temelj za stvaranje budućih vrhunskih jedriličara. Motorički sadržaji izabrani su u skladu s mogućnostima djece te dobi. Treninzi se odvijaju više puta tjedno ili na moru, ili u klupskim prostorijama, ili na Zvončacu, Sustipanu ili bazenu Jadran.
Kroz školu jedrenja provodi se i dijagnostika antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece (inicijalna i finalna provjeravanja). Na osnovi dobivenih rezultata prati se individualni i grupni napredak, utvrđuju se nedostaci, detektiraju se izrazito nadarena djeca i valorizira se cjelokupan program.

I za kraj, vrlo je važno napomenuti i činjenicu da u svakom segmentu Labudove škole jedrenja s djecom rade visokokvalificirani kadrovi - profesori kineziologije, iskusni i vrhunski jedriličari koji sukladno i zakonskim odredbama mogu obavljati taj posao.