• Mrduja Festival Jedrenja
  • Viška regata
  • MRDUJA OPTIMIST KUP – MEMORIJAL BORIS VUJNOVIĆ