U svrhu razvoja Nacionalnog hendikep premjera (NHP) a temeljem inicijative Pododbora za Krstaše, u želji da se pomogne i doprinese razvoju istog naš je klub odlučio da ovogodišnja Viška regata bude prvi eksperimentalni test ove ideje i ovog projekta. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane jedriličare/vlasnike krstaša da se uključe u ovaj projekt te da na zato pripremljenim obrascima ustupe potrebne podatke za izračun NHP koeficijenta. Obrasci zajedno sa eksperimentalnim pravilima dostupni su na našoj stranici a biti će i u uredu regatnog odbora prilikom registracije.
Također, u četvrtak odmah poslije sastanka kormilara biti će organizirana kratka prezentacija prihvaćenog prijedloga za NPH-a od strane autora, člana kluba Labud,  g. Gorana Martinovića.
 
Pravila (eksperimentalna)