Zbog iznimnog interesa, regatni odbor 77.Viške regate, produžio je prijave koje će isključivo on line biti moguće izvršiti do 18:30. Nakon toga prijave više neće biti moguće.

Regatni ured će u četvrtak, 14.10.2021, od 09 do 18:30 sati raditi isključivo na podjeli brojeva i ovjeri pristiglih prijava.