Objavljena je startna lista 78. Viške regate

OPEN

ORC

Prigovori na listu mogu se uložiti 13.10.20222. do 20:30 sati.

Sastanak kormilara neće se održati.

Predviđeni start 14.10.2022. je u 9 sati za sve skupine

Uprava kluba donjela je odluku o neprihvačanju prijave jedrilice Anadora.

Regatni odbor, 13.10.2022.