Kao i prošlih godine i ovogodišnja Viška regata će se jedriti prema NHP premjeru. Premjer koji je još uvijek u fazi razvoja nakon svake regate se polagano unaprijeđuje.
Nastup prema ovom premjeru je u potpunosti besplatan kao i izdavanje koeficijenata. Jedino što je morate je ispuniti obrazac. Obrazac je dostupan u online obliku na linku ispod teksta ili ga zatražite prilikom registraciju u regatnom uredu. Jedna mala napomena, morate ispuniti sve podatke u obrascu jer bez njih neće biti moguče izdavanje koeficijenata U slučaju problema u ispunjavanju ovog obrazca pomoć potražite u u pravilima ovog premjera.

Online obrazac

Pravila NHP/THC

JK "LABUD" – SPLIT U SURADNJI S JK VIS
73. VIŠKA REGATA
SPLIT – VIS – SPLIT
20. – 22. listopada 2017.

pdfOGLAS ZA REGATU – ORC / NHP / OPEN

1. ORGANIZATOR:
73. Višku regatu organizira Jedriličarski klub "Labud" iz Splita u suradnji s Jedriličarskim klubom Vis. Regata je u nadležnosti Hrvatskog Jedriličarskog saveza.

2. PRAVILA:
• Pravila jedriličarskih natjecanja 2017-2020 (RRS) – pogledati na: http://hjs.biz.hr/dokumenti_i_pravila/World_Sailing_RRS_2017-2020_HRVATSKI.pdf
• IMS Međunarodni sustav premjeravanja.
• ORC Club (ORC International) sustav razvrstavanja.
• Eksperimentalna pravila NHP premjera
• RP 51 Pomični balast neće se primjenjivati za razred OPEN.
• Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 4 – pogledati na:
http://www.sailing.org/tools/documents/OSR2017mo427012017-[19873].pdf
• Pravilnik o registraciji i verifikaciji u jedriličarstvu.
• Pravilnik o reklamiranju i Dodatak Pravilniku o reklamiranju HJS.
• Ovaj Oglas za regatu.
• Upute za jedrenje.
• Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.

3. REKLAMIRANJE:
ISAF Kodeksu reklamiranja – pogledati na:
http://www.sailing.org/tools/documents/2017AdvertisingCodeRegulation20-[21690].pdf
Krstaši moraju isticati reklame i zastave, te postaviti kamere i uređaje za praćenje koje odabere i dostavi organizator.

4. PRAVO SUDJELOVANJA:
· Krstaši jednotrupci duži od 7,5 metara preko svega.

5. SKUPINE I RAZVRSTANJE:
· RO će nakon zaključenja prijava svrstati krstaše razreda ORC u najviše 2 skupine. Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će GPH.
· NPH će jedriti kao jedinstvena skupina
· RO će po zaključenju prijava svrstati krstaše razreda OPEN u najviše 10 skupina . Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će LOA.
· Razvrstavanje po skupinama ne može biti temelj za zahtjev za ispravak.

6. PRIJAVE:
• Predprijave na obrascima koji se mogu dobiti u kancelariji kluba ili on-line preko http://www.jklabud.hr/regate/viska-regata mogu biti upućene telefaksom, e-mailiom ili osobno uručene u kancelariju organizatora najkasnije do:

SRIJEDE 18. listopada 2017. u 09:00 sati.

7. STARTNINA:

• Startnina se može uplatiti isključivo bankovnim transferom prije no što počne proces registracije. Gotovinsko plaćanje u Klubu nije moguće!
• Bankovne transfere nasloviti na: J.K. Labud – SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANKA d.d. – račun broj HR4923300031100045266. U pozivu na broj treba upisati OIB uplatitelja, a u opisu ime i prezime ili pak naziv uplatitelja, te ime krstaša za kojeg se startnina uplaćuje.

Duljina (LOA) metara Iznos kn
Do 9,09 400
Od 9,10 do 11,07 550
Od 11,08 do 13,44 700
Od 13,45 do 16,30 850
Preko 16,31 1.000

U slučaju prijave istog krstaša u dva razreda odobrava se 50% popusta na drugu startninu.

• Organizator nije odgovoran za bilo koje troškove uzrokovane ne prihvaćanjem prijave ili eventualnim otkazivanjem natjecanja.
• Organizator može prihvatiti zakašnjele prijave uz naplatu dvostruke startnine.

8. REGISTRACIJA:
• Svi krstaši sudionici moraju se preko svog predstavnika registrirati i potpisati prijavu u uredu regate koji će dana 18. I 19. Listopada biti otvoren u prostorima JK Labud od 09:00 do 19:30 sati. Prilikom registracije moraju se predati slijedeći dokumenti ili njihove fotokopije:
• Valjana ORC svjedodžba razvrstavanja izdana najkasnije 19.10.2017.
• Valjani NHP koeficijenti izdani najkasnije 19.10.2017.
• Plovidbena dozvola za razred OPEN.
• Broj Vinjete HJS-a za 2017. godinu, ili pak ispunjeni obrazac “Obavijest o nastupu na jednoj regati iz Kalendara HJS-a bez vinjete ili broja na jedru.
• Verifikacije za kormilara i sve članove posade.
• Izjava o preuzimanju odgovornosti, s popisom posade i putnika ispravno ispunjena i potpisana.
• Dokaz o uplaćenoj startnini.
• RO može u iznimnim slučajevima prihvatiti prijavu jedrilice koja nije predala sve potrebne dokumente. Krajnji rok za predaju istih biti će definiran ograničenjem prosvjednog vremena za dan 20.10. Ovo mijenja pravilo 78.2 RRS-a.

9. FORMAT NATJECANJA:
• Jedrit će se dvije navigacijske etape. Prva navigacijska etapa SPLIT – VIS bodovat će se kao prvo jedrenje. Druga navigacijska etapa, VIS – SPLIT bodovat će se kao drugo jedrenje.

10. PROGRAM:

• ČETVRTAK 19.10.2017.
Dolazak natjecatelja, registracija i pregled krstaša. Sastanak kormilara u 20:30h.

• PETAK 20.10.2017.
Prvo navigacijsko jedrenje SPLIT – VIS - duljina 28 Nm.
9:00h – ZAJEDNIČKI START za sve skupine ORC, NHP i OPEN razreda.

• SUBOTA 21.10.2017.
09:30 sati prijave za regatu „LUKA VIS“ (sudjelovanje nije obavezno)
10:30 sati oglašavanje startne liste regate „LUKA VIS“
11:30 sati start prvog plova regate „LUKA VIS“ u organizaciji JK VIS.

• NEDJELJA 22.10.2017.
Drugo navigacijsko jedrenje VIS - SPLIT - duljina 28 Nm.
9:00h – ZAJEDNIČKI START za sve skupine ORC, NHP i OPEN razreda.
20:00h – proglašenje pobjednika s podjelom nagrada (prostorije JK "LABUD")
Organizator zadržava pravo izmjene programa, rute i formata natjecanja.

11. PREGLED KRSTAŠA:
Krstaš može biti pregledan u svakom trenutku od strane Regatnog odbora.
Popis opreme za pregled nalazi se u privitku ovog Oglasa.

12. UPUTE ZA JEDRENJE:
Upute za jedrenje biti će dostupne prilikom registracije.

13. BODOVANJE:
Primijenit će se sustav niskih bodova prema dodatku A RRS-a koji će eventualno doživjeti modifikaciju Pravila A 8.2.

14. NAGRADE:
Za krstaše razreda ORC:
• Najbolji krstaš u generalnom poretku razreda ORC (bodovno)
• Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini (bodovno)
• Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno)
• Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno)

Za krstaše razreda NHP:
• Odluka o eventualnim nagradama biti će definirana nakon zaključenja startne liste NHP razreda

Za krstaše razreda OPEN:
• Najbolji krstaš u generalnom poretku razreda OPEN (bodovno)
• Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini (bodovno)
• Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno)
• Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno)

15. NAUTIČKE KARTE:
Upute za jedrenje mogu se pozivati na slijedeće nautičke karte Hidrografskog instituta Republike Hrvatske: 153; 100 -21; 100 -22; MK–17, MK–18 i MK-19.

16. MEDIJSKA PRAVA:
Natjecatelji, vlasnici jedrilica i njihovi gosti daju Organizatoru sva prava korištenja fotografija i video zapisa osoba i jedrilica tijekom regate u medijima, uključujući reklame te press materijale za bilo koje druge promidžbene aktivnosti ili press obavijesti.

17. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI:
Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator, JK Labud, JK Vis, HJS, i bilo koja druga strana uključena u organizaciju „Viške regate“ neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpljene materijalne štete, osobne ozljede ili smrt nastale u vezi Regate, koje se mogu dogoditi prije, za vrijeme ili nakon njenog završetka. Potpisom Izjave o preuzimanju odgovornosti i prijave za regatu, svaki vlasnik ili njegov predstavnik prihvaća ove uvjete.

18. OSIGURANJE:
Svi krstaši sudionici reegate moraju biti osigurani važećom policom osiguranja prema trećim osobama.

19. PRIVEZ:
Organizator ne garantira za sigurnost plovila na vezu u Splitu i Visu.

20. DODATNE OBAVIJESTI:
Za sve dodatne obavijesti molimo kontaktirajte:
Jedriličarski klub "Labud" – Uvala baluni 9, 21000 SPLIT – HRVATSKA,
Tel/fax 021/398-583, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. web page - http://www.jklabud.hr/

Split, 04. rujna 2017. god. Organizacijski Odbor

Ovogodišnja Viška regata održati će se od 20.-22.10.
Podsjetnik na zbivanja na lanjskoj Viškoj: Viška 2016.

Molo Longo1

Ovogodišnja "Viška regata" je iza nas. Počela je i dan prije starta, jasnom porukom regatnog odbora poslanom u javnost: "Ne dolazi u obzir odgoda starta", koji je tako demantirao kuloarske priče kako će se regata odgoditi zbog vremenskih uvjeta, a završila je sa rekordnim brojem od 155 jedrilica i više od 1100 jedriličara koji proteklog vikenda uživali u svim čarima jedrenja.
Start prve etape SPLIT - VIS dan je u petak 14.listopada u 9 sati. Snažno jugo je jedrilice snažno podržalo u želji da što prije dođu do cilja pred Viškim portom na ruti dugoj 28 NM. Nakon dva sata i 31 minute jedrenja brod 'Molo Longo Tutta Trieste' skipera Rajka Kujundžića iz riječkog kluba Galeb prvi je prošao ciljnu liniju prve etape 72. Viške regate, a 10 minuta nakon njega kao 2. u Vis je ujedrio brod 'Ola' skipera Tonija Bulaje iz JK Marine Kaštela ispred trećeplasiranih Slovenaca na brodu 'Generali Assilina' kormilara Samo Žvana, dok su 4. bili Slovaci na brodu 'Paula' skipera Petera Benedikta, a kao 5. u cilj je ušao 'Austria One' Kurta Zatloukal.
Boravak jedriličara na otoku Visu tradicionalno je bio ugodan i prepun događanja, od raznih sadržaja koje su pripremili čelni ljudi T.Z.Visa i općine Vis, do sad već tradicionalnog cigar natjecanja u organizaciji kluba Mareva iz Splita. Dobar ugođaj je tijekom subote poslijepodne povremeno kvarila kiša, ali to nije spriječilo jedriličare da poslijedpodne provedu po viškim restoranima i gospodarstvima u unutrašnjosti otoka.

Svakako u nedjelju 16.listopada u 9 sati dan je start druge etape VIS-SPLIT. Već nakon prvog sata jedrenja bilo je uočljivo kako je 16-metarska jedrilica "Molo Longo Tutta Trieste" glavni favorit, jer je predvodila flotu prema Splitu, jednako kao i u prvoj etapi 72. Viške regate prema Visu. Tako je ostalo i do kraja pa su Riječani, nakon 3 sata i 11 minuta jedrenja po tramontani jačine oko 15 čvorova, prvi presjekli ciljnu liniju ispred Sustipana, a 2. je ovaj put bio Joško Berket i njegova posada na brodu "Marina Kaštela" sa dolaskom 5 minuta iza prvoplasiranog. Trećeplasirana je ponovno bila slovenska posada "Generali Assilina" skipera Samo Žvana, dok je 4. mjesto, druge etape, regate koja se jedrila u organizaciji splitskog Labuda uz prisustvo posada iz 10 zemalja, pripalo krstašu "Austria one" skipera Kurta Zatloukala, a 5. su bili Slovaci na brodu "Paula" kormilara Petera Benedikta.

Svečanom dodjelom pokala najuspješnijim posadama na pozornici na platou j.k. Labud, okončana je 72. Viška regata krstaša rekordna po broju od 155 prijavljenih jedrilica. Kako u je u obje rute najbrža bila posada iz riječkog kluba Galeb na palubi broda "Molo Longo Tutta Trieste", njima je pripao pokal za ukupno najbrži brod po OPEN razvrstanju. Pobjednik 72. Viške regate po ORC razvrstanju je brod "ULTRA figaro" kormilara Emila Tomaševića iz jedriličarskog kluba Labud-Split.

OPEN – UKUPNO: 1. jedrilica Molo Longo Tutta Trieste (kormilar Rajko Kujundžić, klub Galeb-Rijeka), 2. Generali Assilina Il (Samo Žvan, Mariborčanka), 3. Marina Kaštela (Josip Berket, Marina Kaštela);
ORC – UKUPNO: 1. Ultra figaro (Emil Tomašević, Labud), 2. Orion II (Marcello D'Angelo, Labud), 3. Jonathan III (Robert Gaćina Bilin, Trogir);
Kompletne rezultate, te pobjednike i plasmane po skupinama možete pogledati na slijedećem linku.
Rezultati

viska 16 web

Na sljedećem link možete proanaći fotogalerije 72. Viške regate.
Galerija

Proglašenje pobjednika i podjela nagrada održati će se u 20:00 sati ispred doma jedriličarskog kluba Labud.

14:20  139 brodova je presijeklo liniju cilja za sada. Nema nikoga na vidiku

 

12:41   Tramontana pojačava i do preko 10 čvorova

 

12:31   Brodovi pred Splitom jedre po tramontani 6-8 čvorova.

 

12:24   Peti brod u cilju: Paula

 

12:23   Treći brod Generali, odmah iza njega Austria One

 

12:16   Drugi brod u cilju u Splitu: Marina Kaštela

 

20161016 121131 

12:11  Prvi brod prolazi linijom cilja druge etape 72. Viške regate: Molo Longo Tutta Trieste, JK Galeb

 

14696801 554508024745453 1324695705 n

10:36  Kroz Splitska vrata prvi prolazi Molo Longo Tutta Trieste. Pred Splitom puše bura do 8 čvorova.

 

10:25   Prvi brod pred Splitskim vratima je Molo Longo Tutta Trieste, a drugi Austria One. U vratima vjetar okreće iz smjera sjevera

 

10:05   Jedrilica Modri,JK Orsan, je ostala bez jarbola.

 

9:55   U vodstvu je trenutno Molo Longo Tutta Trieste, JK Galeb, s kormilarom Rajkom Kujundžićem. Zapuhalo je i od Splitskih vrata prema Splitu tako da se očekuje lijepo jedrenje sve do Splita.

 

 

20161016 090140

9:00  Start je bio čist, nijedna jedrilica nije bila preko linije. Trenutno se jedri po SW vjetru jačine 10-15 čvorova. Od Splitskih vrata prema Splitu trenutno nema vjetra, ali se očekuje također SW vjetar oko 11 sati.

 

 

20161016 081148

8:15  Jedrilice se pripremaju za start. Dan je sunčan i vjetar smjera SW-S, 10-15 čvorova.

 

8:00  Dobro jutro! Još točno sat vremena do starta druge etape Vis-Split 72. Vške regate!

domjenak viška

Unatoč tome što se regata Luka Vis neće održati, domjenak će se održati ispred Općine u 16:00 sati.

U slučaju kiše, domjenak će se premjestiti ispred hotela Tamaris.