Obavijest regatnog odbora br.1

Start jedrenja prve etape Viške regate  na ruti Split - Vis  biti će u 10:00 sati 15.10.2021. Ovime se mijenja točka 10 Oglasa za regatu i točka 5 Uputa za jedrenje.

Regatni odbor , 12:00 14.10.2021