JK „LABUD“ – SPLIT

76. VIŠKA REGATA
SPLIT – STARI GRAD – SPLIT
16. – 18. listopada 2020.

 pdf button OGLAS ZA REGATU – ORC & OPEN

1. ORGANIZATOR:

 • Višku regatu organizira Jedriličarski klub "Labud" iz Splita. Regata je u nadležnosti Hrvatskog Jedriličarskog saveza.

2. PRAVILA: 

 • Pravila jedriličarskih natjecanja 2017 – 2020 (RRS) – pogledati   na:  http://hjs.hr/images/stories/doc/vzs/wsrrs%202017%20hrv.pdf
 • IMS Međunarodni sustav premjeravanja.
 • ORC Club (ORC International) sustav razvrstavanja.
 • RP 51 Pomični balast neće se primjenjivati za razred OPEN.
 • Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 3 (u daljnjem tekstu WS OSR Monohull Cat.3.) uz izmjene navedene u tocki 4 ovog Oglasa – pogledati na: https://www.sailing.org/tools/documents/mo3180104-[23484].pdf
 • Pravilnik o registraciji i verifikaciji u jedriličarstvu.
 • Pravilnik o reklamiranju i Dodatak Pravilniku o reklamiranju HJS.
 • Ovaj Oglas za regatu.
 • Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.

3. REKLAMIRANJE: 

 • Primjenjivat će se WS Kodeks reklamiranja. Natjecatelji i krstaši  mogu isticati reklame bez ograničenja. Organizator može zahtijevati postavljanje reklama, zastava i kamera na krstašima, bez troška natjecateljima, kao i uređaja za praćenje pozicija krstaša. WS Kodeks reklamiranja – pogledati na:   http://www.sailing.org/tools/documents/2017AdvertisingCodeRegulation20-[21690].pdf

4. PRAVO SUDJELOVANJA

 • Krstaši jednotrupci duži od 7,11 metara preko svega koji udovoljavaju WS OSR Monohull Cat. 3. bez splavi za spašavanje (ovime se ne mijenjaju propisi RH koji zahtijevaju splav na svim plovilima dužim od 12 m).
 • Natjecatelji moraju udovoljavati WS Kodeksu o pravu sudjelovanja. Svi jedriličari moraju biti verificirani pri svojim nacionalnim savezima. Svi natjecatelji mlađi od 18 godina moraju uz popis posade tijekom registraciji prije regate priložiti pisane suglasnosti roditelja ili staratelja.
 • Vlasnik ili unajmitelj krstaša mora imati odgovarajuće pomorsko osiguranje plovila valjano tijekom regate.

Dopuna posebnih propisa sigurnosti za regate kategorije 3
3.04. Stabilitet: Potpisom prijave vlasnik/kormilar jamči da njegovo plovilo ima dovoljan stabilitet za nastup na ovoj regati prema ISAF OSR cat. 3.Ovako potpisana prijava vezana za stabilitet ne može biti predmet prosvjeda plovila na plovilo.Ovo mijenja RP 60.1(a)
3.19. Kreveti (Permanently instaled bunks). Neće se primjanjivati.
3.20. Kuhalo (Cooking facilities). Neće se primjenjivati.
3.21.1 Tankovi vode (Permanently installed delivery pump and water tank(s) ) Neće se primjenjivati
3.23..1 (b) Bildge pumpa. Umjesto fiksne dovoljno je imati i ručnu bildge pumpu.
3.27. Navigacijska svjetla(Navigation lights). Dovoljno je da jedrilica ima navigacijska svjetla
3.29. (Communications Equipment, GPS, Radar, AIS)Umjesto fiksni VHF sa antenom na jarbolu i dodatnom antenom može i Fiksni VHF sa antenom i ručni VHF ili dva ručna VHF-a
4.07 a i b (searchlight i flashlight), neće se primjenjivati
4.13 (Depth, Speed and Distance Instruments), neće se primjenjivati
4.17 (Boat’s name) na pojasevima, kantama... neće se primjenjivati
5.01. (Life jacket)Umjesto ove točke, dovoljno je imati prsluk za spašavanje za svakog člana posade sukladno plovidbenoj dozvoli
5.02.(Safety Harness and Tethers)Dovoljno je imati Harnese za sve članove posade

5. SKUPINE I RAZVRSTANJE:

 • RO će po zaključenju prijava svrstati krstaše razreda ORC u 4 skupine.
 • Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će CDL prema dole navedenoj tablici:

Skupina A

16.4 ≥ CDL > 11.59

Skupina B

11.59 ≥ CDL > 9.77

Skupina C

9.77≥ CDL > 8.56

Skupina D

8.56 ≥ CDL

 • RO će po zaključenju prijava podijeliti krstaše razreda OPEN u 11 skupina . 
 • Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će LOA.
 • Razvrstavanje po skupinama ne može biti temelj za zahtjev za ispravak.

6. PRIJAVE: 

       najkasnije do:

                                                 SRIJEDE 14. listopada 2020. u 10:00 sati.

7. STARTNINA: 

 • Startnina se može uplatiti isključivo bankovnim transferom prije no što počne proces registracije. Gotovinsko plaćanje u Klubu nije moguće! Iznos startnine za uplatu određen je u dole priloženoj tablici.
 • Bankovne transfere nasloviti na: J.K. Labud – OTP banka Hrvatska d.d. – račun broj HR7524070001100579424. U pozivu na broj treba upisati OIB uplatitelja, a u opisu ime i prezime  ili pak naziv uplatitelja, te ime krstaša za kojeg se startnina uplaćuje.

Duljina (LOA) metara

Iznos startnine u kunama (kn)

Od 7,11 do 7,70

350

Od 7,71 do 8,45

400

Od 8,46 do 9,40

450

Od 9,41 do 10,25

500

Od 10,26 do 11,10

550

Od 11,11 do 12,00

600

Od 12,01 do 13,50

650

Od 13,51 do 16,00

700

Od 16,01 do 19,00

800

Od 19,01 do 24,00

900

Preko 24,01

1.000

 • Organizator nije odgovoran za bilo koje troškove uzrokovane ne prihvaćanjem prijave ili …..eventualnim otkazivanjem natjecanja.
 • Organizator može prihvatiti zakašnjele prijave.

8. REGISTRACIJA:

 • ISKLJUČIVO ON-LINE METODOM vrši se prijava na regatu preko

https://www.jklabud.hr/viska-regata/prijave-online

 • ISKLJUČIVO ON-LINE METODOM potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
 • Valjana ORC svjedodžba razvrstavanja izdana najkasnije 15.10.2020.
 • Plovidbenu dozvolu ili Svjedodžbu o sposobnosti jahte za razred OPEN.
 • Broj VINJETE 2020. izdan od HJS-a ili zahtjev za jednokratno oslobađanje.
 • Broj verifikacije kormilara HJS-a  2020.
 • Dokaz o uplaćenoj startnini.
 • RO neće prihvatiti prijavu jedrilice koja nije predala sve potrebne dokumente!
 • Svi predstavnici jedrilica dužni su pregledati startni broj na svojoj jedrilici, ukoliko im se startni broj koji su dobili na 89.Mrdujskoj regati odlijepio, dužni su se osobno javiti u regatni ured u četvrtak, 10.2020. u vremenu od 09-18.30 h, kako bi im uručili novi startni broj. Također, jedrilice koje nisu nastupile na Mrdujskoj regati dužne su u istom vremenskom periodu (četvrtak,15.10. od 09-18.30h) doći po svoj startni broj. Prilikom dolaska u regatni ured, obvezno je korištenje zaštitne maske kako bi smanjili mogućnost širenja bolesti Covid-19.

9. FORMAT NATJECANJA: 

 • Jedrit će se dvije navigacijske etape. Prva navigacijska etapa SPLIT – STARI GRAD bodovat će se kao prvo jedrenje. Druga navigacijska etapa,  STARI GRAD –  SPLIT bodovat će se kao drugo jedrenje.

10. PROGRAM:

 • ČETVRTAK 15.10.2020.

 Preuzimanje startnih brojeva za sve jedrilice koje nisu nastupile na 89.Mrdujskoj regati i  jedrilice kojima se startni broj 89.Mrdujske regate odlijepio.

9:00-18:30h

 • PETAK 16.10.2020.   

Prvo navigacijsko jedrenje SPLIT – STARI GRAD  - duljina 22 Nm.
9:00h – ZAJEDNIČKI START za sve skupine.

 • NEDJELJA 18.10.2020.

Drugo navigacijsko jedrenje STARI GRAD - SPLIT  - duljina 21,5 Nm.
9:00h – ZAJEDNIČKI START za sve skupine.

Organizator zadržava pravo izmjene programa, rute i formata natjecanja.

 

11. PREGLED KRSTAŠA:

 • Krstaš može biti pregledan u svakom trenutku od strane Regatnog odbora. Popis opreme za pregled  nalazi se na ovom linku: https://www.sailing.org/tools/documents/Mo3InspectionCard-[22241].pdf
  Isključiva je odgovornost vlasnika ili kormilara da krstaši sudionici zadovoljavaju WS OSR Monohull Cat.3. što uključuje i potreban stabilitet. Pod potrebnim stabilitetom podrazumijeva se kako krstaš spada minimalno u Design Category B. Stariji krstaši koji nemaju definiranu Design category moraju zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta: Index stabiliteta STIX number veći ili jednak 23; ORC Stability Index veći ili jednak 103; IRC SSS Base Value veći ili jednak 15. U slučaju ulaganja prosvjeda vezanog uz stabilitet, izvršit će se pokus nagiba na trošak prosvjedovane stranke u prvoj razumnoj prilici.

12. UPUTE ZA JEDRENJE:

13. BODOVANJE: 

 • Primijenit će se sustav niskih bodova prema dodatku A RRS-a čije pravilo A 8.2. može biti izmijenjeno isključivo za razred OPEN.

14. NAGRADE:

Za krstaše razreda ORC:

 • Najbolji krstaš u generalnom poretku  razreda ORC  (bodovno) – Pobjednik 76. Viške regate
 • Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini  (bodovno)
 • Drugoplasiranom u skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno)
 • Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno)

Za krstaše razreda OPEN:

 • Prvoplasiranom krstašu u svakoj skupini (bodovno)
 • Drugoplasiranom  u  skupini od najmanje 6 krstaša (bodovno)
 • Trećeplasiranom u skupini od najmanje 9 krstaša (bodovno)

Prijelazni pehar kojeg će osvojiti najbrža jedrilica prema kriteriju ukupnog jedrenog vremena u konkurenciji svih razreda (ORC i OPEN) – Najbrža jedrilica 76. Viške regate.

15. NAUTIČKE KARTE: 

 • Upute za jedrenje mogu se pozivati na slijedeće nautičke karte Hidrografskog instituta Republike Hrvatske: 153; 100 -26; MK-16, MK-18 i MK-19.

16. MEDIJSKA PRAVA:

 • Natjecatelji, vlasnici jedrilica i njihovi gosti daju Organizatoru sva prava korištenja fotografija i video zapisa osoba i jedrilica tijekom regate u medijima, uključujući reklame te press materijale za bilo koje druge promidžbene aktivnosti ili press obavijesti.

17. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI: 

 • Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator, JK Labud, HJS, i bilo koja druga strana uključena u organizaciju „Viške regate“ neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpljene materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt nastale u vezi Regate, koje se mogu dogoditi prije, za vrijeme ili nakon njenog završetka. Potpisom Izjave o preuzimanju odgovornosti i prijave za regatu, svaki vlasnik ili njegov predstavnik prihvaća ove uvjete.

18. PRIVEZ:

 • Organizator ne osigurava privez niti garantira za sigurnost plovila na vezu u Splitu i Luci Stari Grad.

19. DODATNE OBAVIJESTI: 

 • Za sve dodatne obavijesti molimo kontaktirajte:
  Jedriličarski klub "Labud" – Uvala baluni 9, 21000 SPLIT – HRVATSKA, 
  Tel/fax 021/398-583, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. web page http://www.jklabud.hr,

Facebook page – „Viška regata“.

Split, 08. listopada 2020. god.                                                             Organizacijski Odbor