JK "LABUD" – SPLIT u suradnji s JK VIS
74. VIŠKA REGATA
SPLIT – VIS – SPLIT
12. – 14. listopada 2018.

pdfUPUTE ZA JEDRENJE

ORC / NHP / OPEN

1. ORGANIZATOR:
1.1 Jedriličarski klub ''Labud'' (u suradnji sa Jedriličarskim klubom Vis)
Uvala baluni 9, 21000 Split
tel/fax 021/398-583
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: http://www.jklabud.hr/viska-regata

2. PRAVILA:
2.1 Pravila jedriličarskih natjecanja WS 2017 – 2020 (RRS)
2.2 IMS Međunarodni sustav premjeravanja.
2.3 ORC Club (ORC International) sustav razvrstavanja.
2.4 Eksperimentalna pravila NHP premjera
2.5 RP 51 Pomični balast neće se primjenjivati za razred OPEN.
2.6 Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 3 (u daljnjem tekstu ISAF OSR Monohull Cat.3.)
pogledati na: https://www.sailing.org/tools/documents/mo3180104-[23484].pdf
2.7 Pravilnik o registraciji i verifikaciji u jedriličarstvu.
2.8 Pravilnik o reklamiranju i Dodatak Pravilniku o reklamiranju HJS.
2.9 Ovaj Oglas za regatu.
2.10 Upute za jedrenje.
2.11 Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.

3. PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA:
3.1 Priopćenja natjecateljima objavljivat će se na oglasnoj ploči u domu JK "LABUD".
3.2 Priopćenja natjecateljima u Visu će biti istaknuta na oglasnoj ploči na ili ispred broda RO.
3.3 Svaki natjecatelj dužan je obavještavati se putem oglasne ploče i radnog kanala 77
3.4 Priopćenja vezana uz start RO će davati usmenim putem koristeći radni kanal 77

4. IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE:
4.1 Izmjene Uputa za jedrenje objaviti će se najmanje 60 minuta prije starta

5. SIGNALI NA KOPNU:
5.1 Signali na kopnu isticati će se na jarbolu ispred JK Labud, odnosno na brodu RO-a u luci VIS

6. RASPORED NATJECANJA (JEDRENJA):

6.1 Datumi i vrijeme natjecanja (jedrenja) za sve prijavljene krstaše:

ČETVRTAK 11.10. Dolazak natjecatelja, registracija i pregled krstaša.
ČETVRTAK 11.10. 20:30 Sastanak kormilara – prisustvovanje obavezno
PETAK 12.10. 09:00 Start prve navigacijske etape SPLIT – VIS (sve skupine)
SUBOTA 13.10. PROMOTIVNA REGATA LUKA VIS - sudjelovanje nije obavezno
- prijave od 09:00 do 10:00 sati u Regatnom uredu
- oglašavanje startne liste za regatu 10:30 sati
- 11:00 h Start prvog jedrenja regate „Luka Vis“
- diskrecijsko je pravo RO zaprimiti ili ne prijavu za sudjelovanje
- proglašenje pobjednika
(mjesto i vrijeme biti će definirano dodatkom Uputa za jedrenje)
NEDJELJA 14.10. 09:00 Start druge navigacijske etape VIS – SPLIT (sve skupine)
NEDJELJA 14.10. 20:00 Proglašenje pobjednika i podjela nagrada

6.2 Organizator zadržava pravo izmjene satnice

7. ZASTAVE RAZREDA I SKUPINA:
7.1 Signal upozorenja svih razreda biti će zastava JK Labud

8. PODRUČJE NATJECANJA:
8.1 Područje natjecanja i obavezni kursevi su prikazani u privitku na Skici Br. 2.

9. KURSEVI :

9.1. Prvi plov – prva etapa: SPLIT – SPLITSKA VRATA - CILJ (U VISU)

9.2. Drugi plov – druga etapa: VIS – SPLITSKA VRATA - OZNAKA 1 - CILJ (U SPLITU)

9.3 Skice u privitku prikazuju približne kurseve, redoslijed i stranu kojim se oznake prolaze
9.4 Tablica prikazuje datume, kurseve i planirane duljine ruta za svako jedrenje.
(U slučaju skraćenja rute, stvarna duljina će se utvrditi nakon postavljanja plutača)

DATUM KURS DULJINA RUTE
PRVI PLOV 12.10.2018. SPLIT – SPLITSKA VRATA - VIS 28 Nm
DRUGI PLOV 14.10.2018. VIS – SPLITSKA VRATA - SPLIT 27,6 Nm

10. OZNAKE:
10.1 Oznake će biti narančaste cilindrične plutače

11. START:
11.1 Jedrenja će započeti prema pravilu 26

Zbog potrebe obavljanja komercijalnog pomorskog prometa kormilari se upozoravaju:
- da se prilikom isplovljenja iz luke Split ne udaljavaju više od 100 metara od lukobrana ACI marine Split
- da prilikom isplovljenja boravak u akvatoriju Luke Split i Luke Vis svedu na minimum

SIGNAL VRIJEME ZASTAVA ZVUK
Upozorenja 5 minuta Podizanje zastave JK „LABUD“ Jedan dugi
Pripreme 4 minute Podizanje zastave ''P'' ili CRNA Jedan
Jedne minute 1 minuta Spušta se zastava pripreme Jedan
Starta 0 Spušta se zastava upozorenja Jedan dugi

11.2 SPLIT – VIS: Linija starta u Splitu biti će postavljena južno od poluotoka Sustipan između dviju oznaka. Signali će se davati s broda RO uz desnu oznaku starta (vidi skica Br.1)
11.3 VIS – SPLIT: Linija starta iz Visa biti će postavljena na izlasku iz luke Vis između dviju oznaka. Signali će se davati s broda RO uz desnu oznaku starta (vidi skicu Br.4 ).
11.4 Krstaš koji ne starta u roku od 15 minuta nakon signala starta bodovat će se ''DNS''. Ovo mijenja pravilo A4.

12. POMOĆNI START:
12.1 U slučaju, za jedrenje nepovoljnih vremenskih uvjeta, moguće je da RO u namjeri skraćenja rute uputi krstaše na pomoćni start koji će biti oglašen s pozicije koju RO ocijeni prihvatljivom.
12.2 Linija pomoćnog starta biti će između dviju oznaka, a signali će se davati s broda RO uz desnu oznaku starta.
12.3 Pomoćni start će biti oglašen u prvoj razumnoj prilici.
12.4 Informacije o poziciji i vremenu oglašavanja signala upozorenja za slučaj pomoćnog starta, biti će objavljene na radnom kanalu RO – vidi točku 18. i točku 3.3. ovih Uputa!
12.5 U slučaju primjene pomoćnog starta, na brodu RO će se istaknuti zastava «L» MSK
12.6 U slučaju primjene pomoćnog starta, točke 8.,9.,11.2 i 11.3 se prilagođavaju skraćenoj ruti.

13. PREURANJENI START:
13.1 Regatni odbor će u slučaju individualnog preuranjenog starta odmah istaknuti zastavu X uz jedan zvučni signal te će nastojati na radnom kanalu 77 ili usmeno objaviti ili broj na jedru ili startni broj krstaša koji je preuranjeno startao.
Propust u objavljivanju ili pravovremenosti nisu temelji za zahtjev za ispravak. Ovo mijenja RP 62.1(a) i 41
13.2 U slučaju općeg opoziva, signal upozorenja ponovljenog starta istaknut će se najranije deset minuta nakon opozvanog starta

14. CILJ:
14.1 Linija cilja u Visu biti će između osmatračnice na lokalitetu ČEŠKA VILA (označen plavom zastavom) i oznake usidrene na oko 80-120metara zapadno od osmatračnice – skica Br.3.
14.2 Linija cilja u Splitu biti će između plave zastave postavljene na stupu ispred osmatračnice s južne stane doma JK «Labud» i oznake usidrene na oko 80-120m u smjeru jug. Prije ulaska u cilj obvezan je prolaz oko OFFSET OZNAKE 1 koja će se nalaziti približno 250 – 350 metara južno od poluotoka Sustipan. Plutaču je potrebno ostaviti desno (vidi skicu Br.5).
14.3 Prolaz krstaša kroz cilj signalizirati će se jednim zvučnim signalom
14.4 Ukoliko izostane u cilju zvučni signal, posade krstaša dužne su dojaviti R.O. svoj ulazak u cilj putem VHF stanice kanal 77 te se pritom identificirati imenom i startnim brojem na pramcu krstaša.

15. OBVEZNI PROLAZ SPLITSKA VRATA
15.1 Obvezni prolaz kroz Splitska vrata se neće označavati zvučnim signalom, a zamišljena linija se nalazi između Rta Zaglav i Rta Livka

16. VREMENSKA OGRANIČENJA:
16.1 Vremensko ograničenje u cilju VIS i u cilju SPLIT je 18:10 sati.

17. PREGLED KRSTAŠA:
17.1 RO može pregledati bilo koji krstaš u svakom trenutku

18. RADIO I GSM VEZA:
18.1 Radni kanal RO je VHF 77. VHF radio uređaji na krstašima sudionicima moraju biti uključeni za vrijeme trajanja regate na radnom kanalu RO. Broj mobitela Regatnog ureda je: +385 98 474 169
U slučaju odustajanja ili havarije jedrilice, kormilar ili član posade mora čim prije o tome obavijestiti RO putem VHF radio stanice ili mobilnog telefona.

19. PROSVJEDI:
19.1 Pismene prosvjede će se zaprimati u regatnom uredu najkasnije 60 min nakon isteka vremenskog ograničenja - vidi točku 16.1. Regatni ured u Visu biti će smješten na brodu RO.
Regatni ured u Splitu biti će smješten u kancelariji organizatora u domu JK Labud.
Kao dodatak pravilu 61.1(a) RP, potrebno je da krstaš koji ima namjeru prosvjedovati, odmah po ulasku u cilj putem VHF stanice na radnom kanalu obavijesti RO o svojoj nakani navodeći broj na jedru ili startni broj prosvjedovanog krstaša. U protivnom prosvjed neće biti valjan!
19.2. Bilo koja upotreba pogonskog ili pramčanog motora između signala pripreme i prolaska kroz cilj mora se pismeno obrazložiti RO unutar vremenskog ograničenja za prosvjede.
19.3. Obrasci za prosvjede dostupni su u uredu regate.
19.4. Priopćenja o prosvjedima te mjestu i vremenu saslušanja, objaviti će se na službenoj oglasnoj ploči u prvoj razumnoj prilici, ali ne kasnije od 30 minuta nakon prolaska posljednje jedrilice kroz cilj u Splitu.
19.5. Posljednjeg dana regate zahtjev za ponovno otvaranje saslušanja mora se dostaviti:
(a) do vremenskog ograničenja za prosvjede ako je stranci koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja odluka priopćena prethodnog dana
(b) najkasnije 30 minuta nakon što je stranci koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja odluka priopćena tog dana. Ovo mijenja pravilo 66.

20. BODOVANJE:
20.1 Bodovanje se vrši uz primjenu Dodatka A – sustav niskih bodova!
20.2 Bodovati će se ukupno 2 plova kako slijedi:
- Prvi plov od SPLITA do VISA,
- Drugi plov od VISA do SPLITA.
20.3 Posebno će se vršiti bodovanje za svaki pojedini razred, te za svaku pripadajuću skupinu pojedinog razreda
20.4 U ORC Club razredu rezultati će se računati prema "Time on time" načinu računanja prema formuli Korigirano vrijeme = ToT x jedreno vrijeme
20.5 U NHP razredu rezultati će se računati prema formuli
Korigirano Vr. = Jedreno Vr. x Koef. Vr + Duljina rute x Koef. D
20.6 Krstašima koji se natječu u razredu OPEN poredak određuje jedreno (realno) vrijeme pojedinog jedrenja
20.7 Ukoliko u rezultatima dođe do izjednačenosti serija poredak izjednačenosti krstaša po skupinama i
ukupno razriješit će se prvo primjenjujući A8.1 RP (u korist krstaša s najboljim bodovima), a ukoliko
izjednačenost među krstašima ostaje i dalje, izjednačenost će se razriješiti u korist krstaša koji ima kraće
ukupno kompenzirano ORC, NHP ili pak ukupno jedreno vrijeme (OPEN), ovo mijenja pravilo A 8.2 RP

21. KAZNE:
21.1 Regatni odbor će bodovati prekršitelje DSQ bez prethodne rasprave (saslušanja) za prekršaj RP 28
21.2 Regatni odbor će bodovati prekršitelje sa + 5% jedrenog vremena, ukoliko se izvrši promjena posade bez prethodne pismene prijave RO-u

22. KAZNE ZA PREKRŠAJ RP DIO II:
22.1 Krstaš koji prihvati bodovnu kaznu prema RP 44.3., kaznit će se dodavanjem četiri (4) boda u ukupnom plasmanu svog razreda te u pripadajućoj skupini.

23. ODGOVORNOST:
23.1 Svaki krstaš i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik i njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama.
23.2 Svi natjecatelji mlađi od 15 godina moraju nositi pojas za spašavanje tijekom trajanja regate
23.3 Organizator i Regatni odbor otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode krstaša, natjecatelja ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate. Ovo se također odnosi na štete ili nezgode koje eventualno mogu nastati od posljedica proizišlih iz same regate.
23.4 Dužnost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili kormilara krstaša da su trup, jarboli, jedrilja, motor, kormilo i sva oprema u ispravnom stanju. Kormilar (ili od njega ovlaštena osoba) je zadužen za ispravnost i raspoloživost sigurnosne opreme. Posada mora biti upoznata sa smještajem i funkcioniranjem sigurnosne opreme, te svim ostalim mjerama sigurnosti na krstašu.
23.5 Odluka startati ili ne, odnosno nastaviti natjecanje ili se povući iz njega, isključiva je odgovornost posade krstaša - ISAF-ovo temeljno pravilo Dijela 1 - RP 4 Odluka o natjecanju.
23.6 Prihvaćanje prijave za regatu ni na koji se način ne smije dovoditi u vezu s prihvaćanjem odgovornosti za sigurnost krstaša i posada tijekom regate od strane RO ili Organizatora.
23.7 Posebno upozoravamo na Temeljno pravilo RP 1 koje se odnosi na sigurnost, te obavezu pomaganja u opasnosti. Ako se dokaže postupanje protivno RP 1.1., Organizator će o prekršaju temeljnih pravila obavijestiti HJS i klub krstaša čija se posada oglušila o spomenuto pravilo.
23.8 Brod RO nije zadužen za tegljenje havariranih jedrilica.

U Splitu, 09. listopada 2018. REGATNI ODBOR

DODATAK 1 – SKICE:
SKICA Br.1 - Linija STARTA u Splitu (južno od poluotoka Sustipan) – 09:00 sati
SKICA Br.2 - Područje natjecanja, obvezan kurs kroz Splitska vrata
SKICA Br.3 - Cilj u VISU kod rta Sveti Juraj (Češka Vila) - vremensko ograničenje 18:10 sati
SKICA Br.4 - Linija starta iz Visa (sjeverno od luke Vis) – 09:00 sati
SKICA Br.5 - Obavezan obilazak oznake br. 1 i linija cilja u Splitu - vremensko ograničenje 18:10 sati