Zbog skupštine kluba sastanak kormilara se prebacuje sa 19:00 sati na 20:00 sati.