• Paiška regata

Zbog trenutne situacije u skladu s preporukama stožera Paiška regata je prebačena u novi termin održavanja 14-16.05.2021