sosw-header

Slijedeća tri dana pratite live prijenos sa regatnog polja na službenoj facebook stranici Split Olympic Sailing Week
Next three days follow live streaming from race area on official facebook page Split Olympic Sailing Week