cekajuci vitar07Iako se nije jedrilo za uspomenu će ostati foto album prvog dana Male Mrduje 2013.