Mrduja OPT 20161

Regatni ured otvorio je svoja vrata od 17:00 za prijave. Dosada se prijavilo 30-ak natjecatelja, a očekujemo ih preko 60.