barka Viška_regata​Jedrilice koje budu na na ​plutačama ili na sidru ove godine tijekom Viške regate, mogu koristiti besplatan prijevoz s "kraja" i na" kraj". Organizacijski odbor je osigurao dvije pasare, koje će od 8 h do 24 h biti u stalnom transferu za potrebe jedriličara. Jedna će biti locirana u Kutu, a druga u portu. Tako će i oni koji nemaju "gumije" na brodovima, moći elegantno do svojih omiljenih destinacija na obali. ​