5Start 70, Jubilarne Viške regate ​regate će dati Ivan Mažuranić, praunuk legendarnog hrvatskog Bana Ivana Mažuranića, a ujedno i službeni predstavnik Yacht Club De Genève​ ​​( ​Société Nautique de Genève​)​ ,​ ​ ​na Viškoj regati.​ Ovo je i mogući početak dublje suradnje između ove regate i 130 godina starog kluba sa Ženevskog jezera, kroz čiiju šk​olu jedrenja svake godine prođe preko 400 djece i adolescenata.