viska regata_70__plakatJubilarna 70.Viška regata već je danas,  dan prije otvaranja ureda za prijave, dosegla  broj od 120 prijavljenih posada, što je apsolutni rekord i povećanje od 20% u odnosu na prijašnje godine.

Kako bi izbjegli onu pravu gužvu koja se  očekuje u popodnevnim satima četvrtka molimo sve koji su iz Splita i bliže okolice da registraciju u prostorima kluba dovrše u srijedu od 09 do 19 sati.