viska 16 web

Točka 5. Oglasa regate mijenja se:

Stari tekst:

5. SKUPINE I RAZVRSTANJE:
RO će nakon zaključenja prijava svrstati krstaše razreda ORC Club u najviše 2 skupine.
Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će GPH.
Regata za ORC Club razred će se održati ukoliko se prijavi 5 i više jedrilica
RO će po zaključenju prijava svrstati krstaše razreda OPEN u najviše 10 skupina .
Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će LOA.
Razvrstavanje po skupinama ne može biti temelj za zahtjev za ispravak.
NHP će jedriti kao jedinstven razred bez podjela u skupine.

Novi tekst:

5. SKUPINE I RAZVRSTANJE:

RO će nakon zaključenja prijava svrstati krstaše razreda ORC Club u najviše 2 skupine.
Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će GPH.
Regata za ORC Club razred će se održati ukoliko se prijavi 5 i više jedrilica

Razred Open se dijeli na podrazrede regatnih (OPEN Race)i navigacijskih krstaša (OPEN Cruising) tako da u svakom podrazredu ima najviše 10 skupina.
Kriterij koji će se pri tome koristiti navodimo u nastavku teksta:

Skupina OPEN Cruising - navigacijska skupina:
- samo jedno prednje jedro na namotavanje (roll genoa)
- samo jedan Spinnaker ili Gennaker
- materijal jedara (glavno jedro, prednje rol jedro te spinnaker ili gennaker) ne smije biti izrađeno od laminata, već kao materijal mora biti korišteno tkanje (Dacron-woven polyester ili tkanje sa kombiniranim nitima polyester-dyneema ili sl.)

Skupina OPEN Race - regatna skupina (ne udovoljavaju uvjetima za razvrstanje u skupinu Open Cruising)

U slučaju nesuglasja između navedenih kriterija, RO donosi konačnu odluku o razvrstanju krstaša u određeni podrazred

Kriterij za razvrstavanje po skupinama biti će LOA.
Razvrstavanje po skupinama ne može biti temelj za zahtjev za ispravak.
NHP će jedriti kao jedinstven razred bez podjela u skupine.

U Splitu 10. listopada 2016. Regatni odbor