I ove godine imamo MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA TIJEKA REGATE U REALNOM VREMENU. Naime, uz pomoć pametnih telefona i aplikacije KWINDOO sve posade koje to žele imat će mogućnost prijave u tracking sustav te će se tako njihov put na regati moći pratiti online.
Važno je napomenuti kako ovaj sustav iako dosta precizan nije i službeni alat Regatnog odbora, pa tako, startna I ciljna linija kao ni plutače okreta, nisu mjerila kod ocjene ispravnosti starta ili ulaska u cilj pojedine jedrilice. Kao I do sada jedriličari se po ovom pitanju trebaju držati isključivo uputa Regatnog odbora.
Dodatna zanimljivost je i što će se fotografije koje posade snime i pošalju putem ove aplikacije, u realnom vremenu prikazivati na istoj poveznici, što će svima zainteresiranima omogućiti da prate tijek regate i putem interneta. Cilj korištenja ove  aplikacije je promocija jedrenja I bolja mogućnost praćenja regate od strane zainteresirane javnosti. Jedriličarima ova aplikacija pomaže da naprave analitiku jedrenja preuzimajući podatke o svom jedrenju na regati. Sva uputstva o priključenju na aplikaciju, korištenju aplikacije I korištenju analitike pronaći ćete u