• Kalenda regata 2023

O B A V I J E S T Č L A N O V I M A

ČLANOVI KOJI SU ZAINTERESIRANI ZA TURISTIČKO PUTOVANJE U ARANŽMANU KLUBA (PRIJEDLOZI: PORTUGAL, IRSKA ILI SICILIJA) MOGU SE JAVITI U KANCELARIJU KLUBA RADI DOGOVORA.

Putovanje bi se organiziralo krajem travnja- početkom svibnja.

Putovanje bi trebalo biti prilično jeftino jer bi se koristile jeftine avio kompanije i grupni smještaj.