Kao i prošlih godine i ovogodišnja Viška regata će se jedriti prema NHP premjeru. Premjer koji je još uvijek u fazi razvoja nakon svake regate se polagano unaprijeđuje.
Nastup prema ovom premjeru je u potpunosti besplatan kao i izdavanje koeficijenata. Jedino što je morate je ispuniti obrazac. Obrazac je dostupan u online obliku na linku ispod teksta ili ga zatražite prilikom registraciju u regatnom uredu. Jedna mala napomena, morate ispuniti sve podatke u obrascu jer bez njih neće biti moguče izdavanje koeficijenata U slučaju problema u ispunjavanju ovog obrazca pomoć potražite u u pravilima ovog premjera.

Online obrazac

Pravila NHP/THC