• Kalenda regata 2023
Molimo članove da se prema našim najavama prijave za pomoć pri organizaciji klupskih regata u 2007 godini.

Radi evidencije naplate parkiranja molimo članove brodovlasnike da nam dostave registarsku oznaku vozila kojim će ulaziti u klub, odnosno parkirati se unutar kluba.

Klub je pronašao prostor za smještaj ormarića za brodovlasnike, pa molimo da se članovi brodovlasnici upišu na listu zainteresiranih u kancelariju kluba. Ormarići će biti jednoobrazni i financirati će ih osobno zaintersirani članovi.