• Mrduja Festival Jedrenja
  • Viška regata
  • MRDUJA OPTIMIST KUP – MEMORIJAL BORIS VUJNOVIĆ
Mole se svi članovi koji su zainteresirani za obavljanje funkcije domara da se jave u kancelariju kluba.