Mole se svi članovi koji su zainteresirani za obavljanje funkcije domara da se jave u kancelariju kluba.