thumb_T-Shirt_za_webOsluškujući želje jedriličara i svih ostalih ljubitelja, a na temu zavidnog jubilarnog broja kojeg ove godine slavi naša regata, odlučili smo izraditi kolekciju "Mrduja 80."
Majice će izlaziti  periodično i u malom tiražu a kupiti će se moći u kancelariji kluba.
Prva iz spomenute serije, koju vam predstavljamo, u prodaji će biti u vrijeme prijava za 20.Komišku regatu.