thumb_mrduja_2011_JUMBO_504X238_konzumDa se Mrduja približava , potvrditi će i jumbo plakati koji će se do 10.rujna polijepiti po cijeloj Hrvatskoj. Tako će, uostalom kao i prijašnjih godina, svi zaljubljenici jedrenja biti u mogućnosti na vrijeme potražiti posadu kojoj će se pridružiti na ovoj 80. jubilarnoj MRDUJSKOJ REGATI. Lista sponzora obećava feštu koja će na pravi način označiti kraj ljeta.