Mrduja poloCiljnu liniju u Splitu presjeklo je 165 jedrilica a pomoćni cilj kod Mrduje 172 jedrilice. 82 Mrdujska regata će ostati zapamćena kao najbrža regata, čak i zadnja jedrilica Barbara dovršila je regatu više od dva sata prije isteka ograničenog vremena. Najstariji sudionik regate sa punih 88 godina je Boris Kačić na brodu Larus , JK Labud. Najmlađa posada je nastupila na jedrilici Gaston iz JK Split, kormilarka Anđela De Micheli Vitturi, sa prosjekom godina posade od 19,25. Nagradu za najstariju posadu zaslužila je ekipa na brodu Papilon, JK Labud, sa kormilarom Pavao Bonačić , prosjek godina 70,25.

Rezultati         Rezultati po skupinama